To år med veiarbeid i Karmsundgata

Karmsundgata blir utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien. Her finner du oppdatert informasjon underveis i prosjektet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med byggeledelsen på e-post: karmsundgata@rogfk.no

Nye lamper til noen av lyktestolpene

Nytt tidspunkt! I uke 11 blir de sorte Copenhagen lysarmaturene, mellom Storasundsrundkjøringen og Meieriet, byttet ut med lamper i frostet gjennomsiktig glass. Det er bare selve lampen på toppen som skal skiftes ut, mastene blir beholdt.

– Det ble bestilt feil armatur, og nå blir rett type lampe satt på med utseende som er i tråd med byantikvarens instruksjoner, sier prosjektleder Renate Skien.

De gamle lampene skal bli brukt i et av fylkeskommunens kommende veiprosjekter.

19.02.2024 09.00

Justerer sambruksfeltet i Karmsundgata

Skilt med 2+ som betyr at to eller feler må sitte i bilen for at bilen kan kjøre i dette feltet - Klikk for stort bildesambruksfelt

Fredag 19. januar ble 2+ skiltene mellom rundkjøringen ved Meny og rundkjøringen i Storasundgata tatt bort i begge kjøreretninger. I tillegg vil 2+ skiltet etter rundkjøringen ved Opelbygget bli flyttet noe nordover, slik at bilistene får nok plass til å foreta filskifte før de kommer inn i sambruksfeltet. 

– Vi har fulgt med på hvordan sambruksfeltet fungerer etter veiåpningen den 20. desember, og ser at det er behov for å gjøre visse justeringer for å forbedre trafikkavviklingen i Karmsundgata. Nå justerer vi skiltplasseringene for å forbedre trafikkflyten, sier Per Øyvind Bru som er leder for prosjekt Nord-Rogaland i Rogaland fylkeskommune.

19.01.2024 12.00

Åpner Karmsundgata 20. desember

dronefoto av Karmsundgata - Klikk for stort bildeKarmsundgata med Storasund bru i bakgrunnen

Onsdag 20. desember klokka 14.00 til 15.30 er det offisiell åpning av Karmsundgata.

Med på markeringa er fylkesordfører Ole Ueland, ordføreren i Haugesund Nils Konrad Bua og leder for vei og forvaltning i Rogaland fylkeskommune Astrid Eide og entreprenør Risa AS.

Program

 • oppmøte klokka 13.50 ved Meieriet Karmsundgata 51
 • taler
 • fylkesordfører Ole Ueland klipper snora og åpner veien offisielt
   

Les mer om markeringa og hva som er bygget i nyhetssaken Åpner Karmsundgata i Haugesund 20. desember

12.12.2023 14.00

Karmsundgata får sambruksfelt

20. desember får Karmsundgata sambruksfelt i nord- og sørgående retning. 

skilt med en hvit bil med tallet to og et pluss tegn - Klikk for stort bildeDu kan kjøre i sambruksfeltet om du har én eller flere passasjerer med i bilen.

– Sambruksfeltet vil fremme mer miljøvennlig ferdsel, og stimulere til økt bruk av el-bil. I et sambruksfelt er det mange kjøretøy som kan kjøre, buss, el-bil, taxi, motorsykkel, moped, sykkel, utrykningskjøretøy og alle biler med to eller flere ombord, altså minimum sjåfør og én passasjer. Vi tror sambruksfeltet vil gi en fin fordeling av trafikken i de to kjørefeltene i Karmsundgata, og vil fremme samkjøring og bruk av kollektiv, sier leder for plan og utbygging Haugalandet i Rogaland fylkeskommune Rune Stumo.

Sambruksfelt i Karmsundgata ble vedtatt i formannskapet i Haugesund kommune 16. september i år. Da ble det også vedtatt å oppgradere gang- og sykkelveinettet øst og vest for planområdet i tråd med faglige anbefalinger fra saksutredningen.

Les mer i nyhetsartikkelen Karmsundgata får sambruksfelt

05.12.2023 11.00

Disse veistrekningene blir asfaltert om natten i uke 47

Manuell trafikkdirigering alle dager.

Kveld mandag 20. november: Rundkjøring Storasundgata og Storasundgata vest

Kveld tirsdag 21. november: Storasundgata øst og Karmsundgata nord

Kveld onsdag 22. november: Rundkjøring Meny og tilførselsvei Coop/Shell

Dagtid fredag 24. november: Haukelivegen

20.11.2023 10.00

Nå har gangfeltet fått trafikklys

dronebilde av et fotgjengerfelt - Klikk for stort bildeFotgjengerovergangen ved Meieriet

Midlertidig trafikklys ble torsdag 16. november satt opp ved fotgjengerfeltet ved Meieriet / Shell. I løpet av de neste to ukene kommer trafikklysene som skal stå permanent. Stripemaling på asfalten kommer ikke før om én uke.

–Vi så at fotgjengerfeltet var uoversiktlig nå i vintermørket, og fikk satt inn midlertidige lys slik at folk kan gå trykt fram til nye lys kommer, sier prosjektleder Renate Skien. 

16.11.2023 10.00

9. november er det manuell dirigering av trafikken i Storasundgata øst

På torsdag 9. november blir det manuell dirigering av trafikken i Storasundgata øst mellom klokka 09.00 og 13.00. Vi skal asfaltere disse gatene og må stenge et kjørefelt mens vi jobber.

Mye asfaltering de neste ukene
De neste tre ukene blir de siste asfaltlagene lagt i Karmsundgata før veiåpning. Det er store mengder asfalt som skal legges, og dette vil påvirke trafikken i form av innsnevring av kjørefelt og sideforskyvninger. Karmsundgata blir holdt åpen.

NB! Vi ber alle bilister om å være varsom med kantsteinen der hvor det ennå ikke er lagt asfalt. Nå er det et problem at nylagt kantstein blir “kjørt flatt”.

Dronefoto av rundkjeøring som mangler asfalt i midtrabatten - Klikk for stort bildePass på kantsteinen når du kjører
07.11.2023 15.00

Trafikkdirigering i Karmsundgata

Mandag 16. oktober klokken 20.00 går vi i gang med å frese opp gammel asfalt og legge ny. Entreprenør Risa jobber om natten i fire netter, men været og andre grunner kan føre til at noe arbeid blir utsatt. Trafikkdirigenter sørger for god flyt i trafikken, og ett felt vil alltid være åpent.  

Det blir også muligens noe manuell dirigering av trafikken på dagtid, på grunn av arbeid i Haukelivegen.

16.10.2023 09.00

Storasund bru kommer – Karmsundgata stenger i fire døgn

Fredag 1. september stenger vi Karmsundgata klokken 21.00 for gjennomkjøring i Storasundkrysset. Vi holder stengt frem til tirsdag morgen klokken 06.00. 

– Omkjøring for bilister er via Spannavegen eller Salhusvegen. Butikker og eiendommer kan bilister nå via Opelkrysset, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Renate Skien.

På kartet under ser du hvor bussen kjører mens veien er stengt.

kart som viser ny bussrute mens veien er stengt - Klikk for stort bilde

 

31.08.2023 16.00

Kart som viser hvor du kan sykle og gå langs Karmsundgata nå

Kart som viser hvor det er best å gå og sykle langs Karmsundgata nå - Klikk for stort bilde

 

17.08.2023 12.00

Tors gate blir stengt fra 16. august til 13. september

kart som viser omkjøringsveien - Klikk for stort bilde

Årsaken til at Tors gate blir stengt er at en grøft må utvides og vi må grave inn i veien. Ny vei for beboere i området er merket med grønt på kartet. Den stengte veien kan føre til mer trafikk ved brannstasjonen og legevakten i Haugesund. Omkjøringen blir skiltet godt.

14.08.2023 14.00

Her kjører bussen når Karmsundgata stenger i fire døgn

kart som viser hvor bussen skal kjøre - Klikk for stort bilde

Busstrafikken som vanligvis går i Karmsundgata skal fra nord gå Storasundgata og via Spannaveien, og fra sør opp Haukeliveien og via Spannaveien.

Dette gjelder de fire døgnene som Karmsundgata skal være stengt for å montere sammen nye Håvåsen bru. Dersom brua kommer som planlagt 25. juni, blir Karmsundgata stengt natt til 26. juni.

22.06.2023 12.00

Nå kommer nye Håvåsen gangbru – Karmsundgata stenger i fire døgn

illustrasjon som viser nye Havåsen bru - Klikk for stort bildeSlik kommer Havåsen bru til å se ut, og den vil være blå ikke gul som på illustrasjonen

Natt til mandag 26. juni stenger vi Karmsundgata i opptil fire døgn for å montere nye Håvåsen bru. Vi stenger veien mellom rundkjøringen ved Meny og Opelkrysset. 

– Brua blir montert etter at skoleferien har startet. Da er det mindre trafikk i Karmsundgata. Omkjøring for bilister er via Spannavegen eller Salhusvegen, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Renate Skien.

Les mer 

19.06.2023 15.00

Innkjørsel blir stengt for all fremtid 12. juni

Kart som viser ny vei til Vidars gate - Klikk for stort bilde

Mandag 12. juni blir innkjørselen fra Karmsundgata inn til Vidars gate, Ferkingstadgata, Karmsundgata 10, Håvåsen skole, Rossabø kirke og Begravelsesbyrået stengt for all fremtid. Ny innkjørsel er i rundkjøringen ved Meny og bak Geir Sirnes, kartet over viser hvor den er. Vi setter opp skilt i rundkjøringen ved Meny, og oppe ved den nye innkjørselen.

07.06.2023 13.00

Nattarbeid 30. mai til 2. juni

Fra tirsdag 30. mai klokken 19.00 til 2. juni klokken 06.00 jobber vi på kvelden og natten for å asfaltere rundkjøringer.

Trafikken blir dirigert manuellt på plassen. Det vil bli noe støy i løpet av natten.

 

26.05.2023 14.00

Ny vei til Vidars gate fra rundkjøring ved Meny

Kart som viser ny vei inn til Vidars gate - Klikk for stort bilde

I slutten av mai stenger vi innkjørselen fra Karmsundgata inn til Vidars gate ved Begravelsesbyrået. Ny vei blir da inn fra rundkjøringen ved Meny.  
Når vi stenger innkjørselen til Vidars gate er det også slutt på gateparkering i Ferkingstadgata på grunn av økt trafikk. Parkering forbudt blir innført samtidig som vi legger om veien. Vi skal oppdatere denne informasjonen med nøyaktig dato så snart det er klart.

03.05.2023 15.00

Stenger innkjørsel til Vidars gate

Tirsdag 2. mai stenger vi innkjørselen til Vidars gate fra Karmsundgata. Innkjørselen blir stengt permanent. Omkjøringsveien ser du på skissen under. Beboere må nå kjøre via Valhallgata og ut på E134 .

Vi arbeider også med å lage en ny vei mellom blokk nummer 3 og 5 i Valhallgata. Frem til den nye veien er klar, må beboere kjøre rundt. Nederst ser du reguleringsplanen med den nye veien.

kart som viser ny vei - Klikk for stort bildeHer ser du ny vei kartutsnitt - Klikk for stort bilde

 

27.04.2023 08.00

Her stopper bussen ved Meieriet fra 20. april

Flyfoto som viser hvor midlertidig busstopp er plassert - Klikk for stort bilde

 

21.04.2023 13.00

Stenger sykkel- og gangsti i Odins gate 18. april

kart som viser stengt gang- og sykkelvei og hvor syklende og gående kan passere nå. - Klikk for stort bilde

Gangsti i Odins gate blir stengt der det er rød strek. Gående og syklende kan gå på den nye midlertidige gangstien markert i grønt. 

18.04.2023 10.00

Setter ned peler til to nye bruer

Onsdag 22. februar, og i omtrent én uke framover, blir peler satt ned til de to nye bruene. To peler der hvor Storasund bru skal stå og én pel til Håvåsen bru. Dette fører til noen midlertidige omlegginger av trafikken. 

Stor gul pelborerigg - Klikk for stort bilde Stor gul pelborerigg og en rød Risa lastebil - Klikk for stort bilde

 

22.02.2023 12.00

River Håvåsen bru

Utbyggingen av Karmsundgata går inn i en ny fase, og natt til tirsdag 31. januar starter arbeidet med å ta bort Håvåsen bru. Elevene ved Håvåsen og Lillesund skole får da ny midlertidig skolevei.

Karmsundgata blir stengt for gjennomkjøring klokken 21.00 mandagen, og åpner igjen senest klokken 06.00 tirsdag morgen.

– Fram til den nye gangbrua er på plass er det færre muligheter for gående og syklende å krysse Karmsundgata, i dette området. Vi anbefaler gående og syklende å bruke undergangen i Bøgata og fotgjengerfeltet nær Meieriet, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Renate Skien.

Les mer om ny skolevei og hva vi gjør for å hjelpe elevene og andre gående og syklende.

Dronefoto som viser ny skolevei for elever som bor ved Håvåsen borettslag. - Klikk for stort bildeNy vei for elever som bor i Håvåsen borettslag. Dronefoto av fotgjengerovergangen ved Meieriet. - Klikk for stort bildeFotgjengerovergang Meieriet, rød strek gjelder nå og blå strek vil gjelde om noen uker. Skilt som forteller hvor du skal gå blir satt opp.

 

26.01.2023 09.00

To bussholdeplasser blir stengt torsdag 5. januar

 

dronefoto av anrbeidsstedet med rød ring rundt bussholdeplassene som blir stengt - Klikk for stort bildeHoldeplassene med rødt kryss blir stengt.

Busslommene ved Meieriet på begge sider av Karmsundgata blir stengt torsdag 5. januar. Busslommene er merket med rødt kryss. Du kan bruke busslommene som ligger lenger sør og er merket med rød ring og gult.

04.01.2023 15.05

T-kryss lagt om til rundkjøring igjen

Rødes treker viser omlegging av veien fra T-kryss til rundkjøring - Klikk for stort bilde

Krysset Storasundgata og Karmsundgata ble i dag lagt om fra T-kryss og tilbake til rundkjøring. Storasundgata vestover vil fremdeles være stengt.

16.12.2022 13.30

Har stengt gangfelt

Arbeidet med å rive garasjer i Karmsundgata er i gang. Derfor er det nødvendig å stenge gangfeltet i området.

Feltet er merket rødt (se tegningen). Passasjen rundt er merket grønt.

 

 

28.09.2022 08.00

Rundkjøring blir t-kryss

I går kveld ble trafikkmønsteret i krysset Storasundgata og Karmsundgata lagt om. Dette kommer til å vare tre-fire måneder.

— Vi har gjort rundkjøringen om til et t-kryss (se skissa). Vi kommer til å følge nøye med for å se at trafikken flyter greit. Vi ber folk som kan, velge en alternativ rute, sier prosjektleder Renate Skien i Rogaland fylkeskommune.

27.09.2022 08.00

Arbeidet med Storasundsbrua er i gang

Rogaland fylkeskommune er i gang med fundamentene for brua (se bilder).

 

Ellers pågår rør-arbeid flere steder på anlegget. Arbeidet med natursteinsmurer er også i gang.

09.09.2022 08.00

Stenger gang- og sykkelvei torsdag 26. august

 

Arbeidet i Storasundgata nærmer seg rundkjøringen i Karmsundgata. Derfor blir gang- og sykkelveien langs vestsida av Karmsundgata stengt, ved Karmsundgata 86.

 — Fotgjengere og syklister må derfor bruke gang- og sykkelveien som er merket grønt på kartet, ber fungerende prosjektleder Renate Skien i Rogaland fylkeskommune.

25.08.2022 08.00

Undergangen i Opelkrysset er åpnet

 

Syklister og fotgjengere kan igjen bruke undergangen ved krysset Haukelivegen og Karmsundgata.

— Den nye midlertidige gangstien er lagt slik at den ikke kommer i konflikt med videre arbeid, så nå kan vi holde undergangen åpen i god tid fremover, om ikke hele resten av anleggsperioden, forteller fungerende prosjektleder Renate Skien.

18.08.2022 08.00

Dette skjer før ferien starter 18. juli

 • Mandag 11. juli: Norrønagata åpner, og gjennomkjøringen via Ringentunet blir stengt. Trafikk til Norrønagata blir da fra Salhusvegen. Dette gjelder også for innkjøringen til Haugesund avis og Deep Ocean, hvor tilkomst blir fra Salhusvegen fra mandag formiddag.
 • Tirsdag 12./onsdag 13. juli: Storasundgata manuell dirigering og ett kjørefelt fra og med tirsdag morgen, blir helt stengt om ettermiddagen – dette gjelder til onsdag morgen. Vi jobber om natta for å holde stengt kortest mulig tid. Tilkomst til Torsgate blir i denne perioden fra Karmsundgata.
 • Torsdag 14 juli: Den midlertidige rundkjøringen ved Meny blir lagt tilbake til opprinnelig plassering.

Når alt dette er gjort, tar vi sommerferie i uke 29, 30 og 31. Takk til alle som har vist tålmodighet og hensyn så langt, og god sommer fra oss i prosjektet!

 

08.07.2022 12.00

Flytter rundkjøringen mellom Meny og Meieriet

Rundkjøringen blir flyttet litt lengre sør. Den nye rundkjøringen blir tatt i bruk tidlig i uke 23.

— Vi anbefaler tungtransporten å kjøre fra sør, hvis de skal levere til eiendommene på vestsida av Karmsundgata. Dette gjelder for eksempel Meny, Bademiljø, Coop Extra og Wright trafikkskole, sier byggeleder Renate Skien i Rogaland fylkeskommune.

02.06.2022

Utfordringer når nytt møter gammelt

Mye av arbeidet i Karmsundgata skjer nå «i bakken». På de første to bildene er det en 710 millimeter-ledning for Haugesund kommune som er ferdig borret og røyret er trukket inn og støypt fast i fjellet. Denne leder overvannet til kommunen sin avløpstunnel.

For tida blir det også støypt mange opi-kanaler (bilde tre) for framtidige kabler. I tillegg blir det lagt mange røyr og kummer, noe som til tider er utfordrende når det ligger så mange kabler i bakken fra før.

Steinar Rullestad   Steinar Rullestad   Steinar Rullestad  

25.05.2022

Stenger Storasundgata for gjennomkjøring fra 27. april

Gata blir stengt fra onsdag 27. april til iallfall etter sommerferien. Dette får en rekke konsekvenser, forteller byggeleder Renate Skien i Rogaland fylkeskommune:

 • Entreprenør Risa AS lager en midlertidig rundkjøring for av- og påstigning for elever på skolene Lillesund og Håvåsen i Storasundgata.  Den kan nås fra Salhusvegen.
 • Fra 24. april er det ikke mulig å parkere i Storasundgata.
 • Innkjøringen til parkeringen ved Deepocean og Baglersvingen er foreløpig åpen fra Karmsundgata.
 • Alle som bor i Norrønagata må kjøre via Ringentunet.

Risa AS setter opp informasjonsskilt i Ringentunet og ved rundkjøringen i Storasundgata/Karmsundgata og Salhusvegen/Storasundgata.

 

22.04.2022

Haukelivegen er åpnet

Veien er åpen igjen, etter at både Karmsundgata-prosjektet og Haugesund kommune har hatt arbeid i Haukelivegen.  Etter påske stenger vi Storasundgata. Mer informasjon kommer før gata blir stengt. 

God påske!

 

11.04.2022

Stenger utkjørselen fra Kopervikgata til Haukelivegen

Klokka 07:00 mandag 4. april blir utkjørselen stengt. Den blir stengt til onsdag 6. april klokka 12:00. Entreprenør Risa AS åpner krysset tidligere hvis det er mulig.

Risa legger til rette for myke trafikanter og har trafikkvakter på plass før og etter skoletid.

 

01.04.2022

Hva skjer egentlig her?

På hjørnet mellom Storasundgata og Norrønagata, skal entreprenør Risa As bore et 71 centimeter hull for avløpsvann ned til avløstunnelen (Rossabøtunnelen). 

Hullet blir mellom 50 og 60 meter langt, på skrått ned mot tunnelen. Arbeidet pågår noen uker framover. 

25.03.2022

Denne gang- og sykkelveien er stengt framover

Gangveien som er merket med rødt på kartet, blir stengt framover. Skoleunger og andre mye trafikanter må følge skiltingen og følge ruta som er merket med grønt på kartet.  De kommende dagene står trafikkvakter og hjelper skoleungene med den nye ruta.

22.03.2022

Følg arbeidet i Karmsundgata i bilder

Slik gjør du

 1. Klikk på denne lenka
 2. Trykk på pinnene (de forskjellige stedene i Karmsundgata med bilder) på kartet. 
 3. Klikk på tannhjulet under huset for å se gjennom eldre versjoner av bilder på samme plass.
 4. Klikk på huset i venstre hjørne for å komme tilbake til oversiktskartet. 
10.03.2022

Første omlegging i Karmsundgata – slik kan myke trafikanter komme seg fram

 I tida framover er det grøftearbeid ved Storasundgata og sprengningsarbeid ved Karmsundgata senter.

— Vi sprenger for å lage plass til stålbrua som skal gå over Karmsundgata, forklarer byggeleder Renate Skien i Rogaland fylkeskommune.

Den kommende tida blir det også en mindre omlegging av kjøremønsteret i Karmsundgata.

— Vi ber trafikantene følge skiltingen og ta hensyn, poengterer Renate Skien.

 

   

11.02.2022 12.20

Nattarbeid langs Karmsundgata

Igjen blir det nattarbeid, denne gang fra 6. februar kl. 21:00 til 7. februar kl. 06:00. Det blir også arbeid natta etter, 7. februar kl. 21.00 til 8. februar kl. 06.00.

 

04.02.2022 14.00

Arbeid natt til mandag 30/1

 De kommende ukene trapper entreprenør Risa AS opp, og starter arbeidet flere steder langs Karmsundgata. På grunn av trafikkmengden, blir det også behov for noe arbeid om nettene. 

— Risa fjerner midtrabatter og kantstein, og etterpå blir det asfaltering, før trafikkmønsteret blir endret. Endringen i kjøremønsteret kommer vi tilbake til før vi legger om, sier byggeleder Renate Skien i Rogaland fylkeskommune. 

28.01.2022 13.00

Stenger utkjørsel i Kopervikgata

Åpne gang- og sykkelveier er markert med grønne, stipla linjer - Klikk for stort bildeÅpne gang- og sykkelveier er markert med grønne, stipla linjer  Onsdag 12. januar stenger utkjørselen. Arbeidsområdet er markert med rødt. Skoleelever må bruke rutene som er markert med grønt. 

11.01.2022 16.00

Arbeidet er i gang

 Nå blir det to år med anleggsarbeid i trafikerte Karmsundgata

Fredag 10. desember tok fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (til venstre i bildet) og avdelingsleder Haugalandet i Risa AS , Øyvind Stange, første spadestikket ved rundkjøringen ved Meieriet i Haugesund.

De kommende to årene blir preget av anleggsarbeid. — Bruk buss, sykle og gå, oppfordrer prosjektleder Cato Severinsen.

— Når vi går i gang i ei sentrumsgate med mye trafikk, kommer folk til å merke det. To felt blir åpne gjennom hele byggeperioden, men vi kommer til å endre kjøremønster flere ganger. Vi skal informere godt i forkant, beroliger Severinsen.

 

 

13.12.2021 08.00

Tar første spadestikk i Karmsundgata 10. desember

Nå blir det to år med arbeid i Karmsundgata. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn og respektere skilting. Takk for tålmodigheten!

Arne Bergsvåg tar første spadestikk fredag 10. desember klokka 13.00. Oppmøte er i rundkjøringen ved meieriet.

Entreprenør Risa AS har fått jobben med å utvide Karmsundgata fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien.

Ber folk velge vekk bilen

— Målet er at alle skal komme lettere og tryggere fram. Ved å bedre forholdene for gående og syklende legger vi til rette for at flere sykler og går. Alt vi nå bygger tilfredsstiller kravene til universell utforming, forteller prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Risa AS begynner arbeidet for fullt 3. januar 2022. Alt skal være ferdig høsten 2023.

— Entreprenøren har kastet seg rundt og begynner i Haukelivegen, for å benytte anledningen når gata likevel er stengt. Det er veldig bra, for da unngår vi å stenge veien flere ganger, sier prosjektlederen.

Det er ikke til å unngå at trafikken i byen blir påvirket av byggeaktiviteten de kommende to årene.

— Når vi går i gang i ei sentrumsgate med mye trafikk, kommer folk til å merke det. To felt blir åpne gjennom hele byggeperioden, men vi kommer til å endre kjøremønster flere ganger. Vi skal informere godt i forkant, beroliger Severinsen.

Han ber folk forberede seg og velge buss, sykkel og gange framfor bilen.  

Litt av det som blir bygd

 • Rundt 1080 meter ny firefelts fylkesvei
 • Cirka 1300 meter kommunale og private veier og atkomster
 • 1600 meter sykkelvei med fortau
 • 800 meter gang- og sykkelvei/fortau
 • To stålbruer for gående og syklende, Håvåsen bru og Storasund bru
 • Rundt 150 nye veilys
 • 2200 kvadratmeter støyskjerming

Utbyggingen av Karmsundgata er finansiert av Haugalandspakken.

Alt skal være ferdig høsten 2023.

 

07.12.2021 08.00

Kommer til å merke to år med veiarbeid

Faksimile: Haugesunds Avis   Haugesunds Avis 23. oktober (PDF, 899 kB)

23.10.2021 09.00

Risa AS vinner anbudskonkurransen

22.10.2021 09.00

Karmsundgata er lyst ut på anbud

 

30.06.2021 09.00

Manuell dirigering av trafikken i Storasundsgata øst

På torsdag 9. november blir det manuell dirigering av trafikken i Storasundsgata øst. Vi skal asfaltere og må stenge et kjørefelt mens vi jobber.

Mye asfaltering de neste ukene
De tre neste ukene blir de siste asfaltlagene lagt i Karmsundgata før vi åpner veien. Det er store mengder asfalt som skal legges, og dette vil påvirke trafikken i form av innsnevring av kjørefelt og sideforskyvninger. Karmsundsgata blir holdt åpen

NB! Vi ber alle bilister om å være varsom med kantsteinen der hvor det ennå ikke er lagt asfalt. Nå er det et problem at nylagt kantstein blir “kjørt flatt”.

Dronefoto av rundkjeøring som mangler asfalt i midtrabatten - Klikk for stort bildePass på kantsteinen når du kjører

Disse strekningene blir asfaltert om natten i uke 47

Mandag kveld 20. november: Rundkjøring Storasundgata og Storasundgata vest

Tirsdag kveld: Storasundgata øst og Karmsundgata nord

Onsdag kveld: Rundkjøring Meny og tilførselsvei Coop/Shell

Fredag dagtid: Haukelivegen

Været og andre uforutsette hendelser kan føre til endringer eller at arbeid blir utsatt.

Karmsundgata får sambruksfelt

20. desember får Karmsundgata sambruksfelt i nord- og sørgående retning. 

skilt med en hvit bil med tallet to og et pluss tegn - Klikk for stort bildeDu kan kjøre i sambruksfeltet om du har én eller flere passasjerer med i bilen.

– Sambruksfeltet vil fremme mer miljøvennlig ferdsel, og stimulere til økt bruk av el-bil. I et sambruksfelt er det mange kjøretøy som kan kjøre, buss, el-bil, taxi, motorsykkel, moped, sykkel, utrykningskjøretøy og alle biler med to eller flere ombord, altså minimum sjåfør og én passasjer. Vi tror sambruksfeltet vil gi en fin fordeling av trafikken i de to kjørefeltene i Karmsundgata, og vil fremme samkjøring og bruk av kollektiv, sier leder for plan og utbygging Haugalandet i Rogaland fylkeskommune Rune Stumo.

Sambruksfelt i Karmsundgata ble vedtatt i formannskapet i Haugesund kommune 16. september i år. Da ble det også vedtatt å oppgradere gang- og sykkelveinettet øst og vest for planområdet i tråd med faglige anbefalinger fra saksutredningen.

Les mer i nyhetsartikkelen Karmsundgata får sambruksfelt

Karmsundgata får sambruksfelt

20. desember får Karmsundgata sambruksfelt i nord- og sørgående retning. 

skilt med en hvit bil med tallet to og et pluss tegn - Klikk for stort bildeDu kan kjøre i sambruksfeltet om du har én eller flere passasjerer med i bilen.

– Sambruksfeltet vil fremme mer miljøvennlig ferdsel, og stimulere til økt bruk av el-bil. I et sambruksfelt er det mange kjøretøy som kan kjøre, buss, el-bil, taxi, motorsykkel, moped, sykkel, utrykningskjøretøy og alle biler med to eller flere ombord, altså minimum sjåfør og én passasjer. Vi tror sambruksfeltet vil gi en fin fordeling av trafikken i de to kjørefeltene i Karmsundgata, og vil fremme samkjøring og bruk av kollektiv, sier leder for plan og utbygging Haugalandet i Rogaland fylkeskommune Rune Stumo.

Sambruksfelt i Karmsundgata ble vedtatt i formannskapet i Haugesund kommune 16. september i år. Da ble det også vedtatt å oppgradere gang- og sykkelveinettet øst og vest for planområdet i tråd med faglige anbefalinger fra saksutredningen.