Rekordmange lærlinger tok fagprøven

Aldri før har så mange tatt fagprøve i Rogaland. I 2021 tok 270 flere lærlinger fagprøven enn året før.

Tre gutter med hjelm. Foto - Klikk for stort bildeNi av ti besto fagprøven i 2021 i Rogaland.

– Dette lover godt for framtiden! Behovet for fagarbeidere i Rogaland er stort, nå og i årene som kommer. Over 1 000 av dem som bestod fag- eller svenneprøve, er voksne som ønsker å formalisere kompetansen sin og sikre seg fortsatt jobb gjennom praksiskandidatordningen, sier seksjonssjef for opplæring i bedrift, Catrine Utne Pettersen.

Til tross for to år med koronapandemi, kan det se ut som at arbeidslivet raskt har tatt seg opp igjen. I 2021 var det 3 300 nye lærekontrakter og 3 800 lærlinger som gikk opp til fagprøve i Rogaland. Dette er ny rekord.

Portrettbilde Eiliv Fougner Janssen. Foto - Klikk for stort bildeFylkesopplæringssjef, Eiliv Fougner Janssen,

Mange fullfører videregående

Rogaland har fortsatt høy gjennomføring. Hele 82,8 prosent av dem som begynte på opplæringen i 2015, fullførte og bestod med studie- eller yrkeskompetanse. Det er omtrent på samme nivå som årskullet før.

Avgangskullet sist skoleår opplevde inngripende koronatiltak i hele sin tid på videregående skole. Dette vises ved at skoleårsfullføring går noe ned, og flere sluttet i løpet av skoleåret. For første gang på mange år var det flere jenter enn gutter som sluttet.

– Elever og lærlinger, skolenes ansatte, instruktører og prøvenemnder, lærebedrifter, opplæringskontor og administrasjon legger ned en imponerende innsats hver dag. De bidrar til at stadig flere blir kvalifisert til videre studier og arbeid. Dette skal vi være stolte av, sier fylkesopplæringssjef, Eiliv Fougner Janssen. 

Et godt læringsmiljø

Mange bekymrer seg for læringsmiljøet til elever og lærlinger i og etter koronatiden. Fylkeskommunen har satt inn en rekke tiltak, og blant annet styrket sosialrådgivertjenesten for elevene. I lærlingeundersøkelsen svarer 85 prosent av elevene at de trives på læreplassen. Elevenes trivsel på skolen scorer 4,2 av 5 i elevundersøkelsen.

Mobbetallene er fortsatt på vei ned, og er langt under landssnittet både for elever og lærlinger. Andelen elever som opplever mobbing er nærmest halvert (fra 4,2 prosent til 2,3 prosent) de siste fire årene.

Flere fakta om skoleåret 2021/2022

  • 8 av 10 gjennomfører videregående skole i løpet av fem/seks år.
  • 17 000 elever gikk på videregående skole i Rogaland.
  • 9 av 10 besto fagprøven i 2021.
  • Aldri før har vi hatt så mange nye lærebedrifter - 400 flere enn året før.
  • 2 av 100 sier de opplever mobbing – en halvering de siste fem årene.

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling.

Resultatene er hentet fra Kvalitetsmeldingen 2022 som beskriver kvalitet og resultater i videregående opplæring i fylket vårt. 

Les hele Kvalitetsmeldingen for 2022

Til toppen