Ny ledergruppe i fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune har fått ny ledergruppe og ny administrativ organisering.

Organisasjonskart. Illustrasjon - Klikk for stort bildeFylkesdirektørens ledergruppe.

Overordnet organisasjonsstruktur i Rogaland fylkeskommune ble endret fra mandag 3. juni. 

Den nye organiseringen innebærer etablering av de tre tjenesteområdene opplæring, samfunn og samferdsel. I tillegg etableres organisasjon, og økonomi og eiendom som to stabs- og støtteområder.  

Fylkesdirektørens nye ledergruppe fra 3. juni:

  • Gunn Claire Westad, fylkesdirektør
  • Håkon Schwalb, assisterende fylkesdirektør
  • Rune Thele, samfunnsdirektør
  • Eiliv Fougner Janssen, opplæringsdirektør
  • Stine Haave Aasland, samferdselsdirektør
  • Svein Vathne, organisasjonsdirektør
  • Øyvind Langeland, økonomi- og eiendomsdirektør
     

Alle de fem nye direktørene har vært avdelingssjefer i sentraladministrasjonen i flere år; Øyvind Langeland fra 2012, Rune Thele fra 2015, Svein Vathne fra 2018, Stine Haave Aasland fra 2021 og Eiliv Fougner Janssen fra 2021.

Ny administrativ organisering av Rogaland fylkeskommune ble vedtatt i administrasjonsutvalget 25. april.

Kontaktinfo til fylkesdirektørens ledergruppe