MS «Utsira» blir elektrisk fra 2025 - Rogaland fylkeskommune

MS «Utsira» blir elektrisk fra 2025

Klikk for stort bilde Utsira.net  Samferdselsutvalget har vedtatt å bygge om rutebåten til Utsira, fra neste kontraktsperiode som er fra 1. januar 2025.

Forutsetningen er at Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus får overta MS «Utsira» fra Utsira kommune.

Saken ble behandlet i samferdselsutvalget onsdag 18. november. Fylkestinget har det endelige ordet i møtet i desember.

Den store gevinsten med batteridrift er reduksjonen i klimagassutslippene, med minst 95 prosent. Klimagassutslippene fra MS «Utsira» er i dag beregnet til 5 444 tonn i året. Ved å bygge om ferja til batteridrift er det mulig å spare 5 210 tonn klimagassutslipp årlig.

Dersom fylkestinget vedtar ombyggingen og fylkeskommunen får overta MS «Utsira», blir det nødvendig å bygge ut ladeinfrastruktur. Dette er beregnet å koste rundt 60 millioner kroner. 24 av millionene er tilskudd fra Enova.

Politikerne har også bestemt at Garpaskjærskaien i Haugesund blir framtidig anløpssted for Utsirasambandet på fastlandssiden.

Her er hele vedtaket, pluss de alternative forslagene. (PDF, 101 kB)

Til toppen