MS «Utsira» blir elektrisk fra 2025

Forutsetningen er at Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus får overta MS «Utsira» fra Utsira kommune.

Saken ble behandlet i samferdselsutvalget onsdag 18. november. Fylkestinget har det endelige ordet i møtet i desember.

Den store gevinsten med batteridrift er reduksjonen i klimagassutslippene, med minst 95 prosent. Klimagassutslippene fra MS «Utsira» er i dag beregnet til 5 444 tonn i året. Ved å bygge om ferja til batteridrift er det mulig å spare 5 210 tonn klimagassutslipp årlig.

Dersom fylkestinget vedtar ombyggingen og fylkeskommunen får overta MS «Utsira», blir det nødvendig å bygge ut ladeinfrastruktur. Dette er beregnet å koste rundt 60 millioner kroner. 24 av millionene er tilskudd fra Enova.

Politikerne har også bestemt at Garpaskjærskaien i Haugesund blir framtidig anløpssted for Utsirasambandet på fastlandssiden.

Her er hele vedtaket, pluss de alternative forslagene. (PDF, 101 kB)