Miljøvernpris til sjøørretens ildsjeler

Samarbeidsprosjektet for å redde sjøørretens eksistens i Rogaland er tildelt fylkeskommunens miljøvernpris 2021.

Sjøørretprosjektet i Rogaland er et flerårig samarbeidsprosjekt mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland med sine lokallag, Statsforvalteren, fylkeskommunen, og kommunene i fylkets fire vannområder. Ryfylke Friluftsråd er også involvert i arbeidet med rydding av bekker og strender. Hovedmålet er å bedre vannmiljøet for å berge sjøørretens eksistens i Rogaland.

Samarbeid gir suksess

Knut Ståle Eriksen er frivillig i NJFF og en av ildsjelene i samarbeidprosjektet som kartlegger bekker og gjør tiltak for sjøørreten i bekker i Rogaland. Han er veldig glad for at prosjektet nå får fylkeskommunens miljøvernpris.

– Det som er spesielt med dette prosjektet er at vi har fått til et godt samarbeid mellom frivillige på tvers av mange organisasjoner, ildsjeler, sjøørretentusiaster og grunneiere. Vi har også et veldig godt samarbeid med vannområdekoordinatorene i fylkeskommunen og kommunene. Tilsammen klarer vi gjøre mange flere tiltak enn vi klarer hver for oss, det er suksessen, sier Knut Ståle Eriksen.

Har ryddet seks tonn søppel

Ildsjelene går metodisk til verks og har så langt kartlagt nær 400 bekker. Over 100 bekker er ryddet for plast og søppel av frivillige. Seks tonn søppel er hentet opp i og rundt gytebekker og sjøørretbukter. Det er så langt lagt ut 600 tonn med gytegrus og i overkant av 600 tonn stor habitatstein i pågående og avsluttede prosjekt. Norges Jeger og Fiskeforenings frivillige har sammen med flere skoler deltatt i prosjektet med nær 2500 dugnadstimer så langt. Det har blitt mange timer med lessing av grus og vassing i kalde bekker. Tiltakene som er bra for sjøørreten er også bra for den truede elvemuslingen og fiskemulighetene for kommende generasjoner sikres.

Roser systematisk restaurering

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer, og Sjøørretprosjektet i Rogaland har virkelig satt standarden for restaureringsprosjekter.

– Prosjektet er unikt både på grunn av det gode og brede samarbeidet mellom det offentlige og private, men også fordi det systematisk restaureres et stort antall bekker i et helt fylke. Så her er det bare for andre å «se til Rogaland», sier fylkesordfører Marianne Chesak i det digitale fylkestinget 14. desember hvor prisen ble delt ut.

Informasjon om miljøvernprisen

Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris deles ut årlig til en bedrift, frivillig organisasjon, offentlig organ, institusjon eller enkeltperson(er) som har gjort en særskilt aktiv innsats for miljøet i Rogaland. Prisen består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og 50 000 kroner. Frist for å foreslå kandidater er 15. oktober hvert år. Her finner du mer informasjon om miljøvernprisen