Miljøprisen

Rogaland fylkeskommunes miljøpris deles hvert år ut til bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlige organer, institusjoner eller enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats for natur og miljø i Rogaland. Prisen består av et diplom og 50 000 kroner.

Søknadsfrist: 15. oktober hvert år

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no eller post til:

Rogaland fylkeskommune
v/ Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesdirektøren har også anledning til å foreslå kandidater.

Kriterier for tildeling

Prisen gis for spesiell innsats for å ta vare på naturen og miljøet i Rogaland.

Dette kan være, men er ikke begrenset til, innsats innen områdene naturmangfold, forurensing, klimagassreduksjon, naturrestaurering, naturformidling og klimatilpasning.

Krav til forslag

Forslag må sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for nominasjonen.

Avgjørelse

Innkomne forslag vurderes av fylkesdirektøren, som legger fram en innstilling på prisvinner til vurdering i Regional-, kultur- og næringsutvalget.

Prisutdeling

Miljøprisen overrekkes i et fylkesting. 

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut. 

Tidligere prisvinnere (PDF, 87 kB)

Artikkelliste