Gi dine innspill til regionalplan for kompetanse

Strategien for kompetansepolitikk er på høring nå. Frist for å gi innspill er 8. april i år.

Kort fortalt

  • Regional kompetanseplan skal bidra til et konkurransedyktig næringsliv, effektiv og god offentig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.
  • Planen skal svare på hvordan vi kan få kompetansen arbeidslivet etterspør i vår region, og å etablere et forum for samarbeid om kompetansepolitikk.
  • Nå er planen lagt ut på høring, og vi ønsker dine innspill til planen for å videre styrke Rogaland som en attraktiv region.

Har en viktig rolle i kompetansepolitikken

Rogaland fylkeskommune skal lage en regionalplan for kompetanse. Planen skal bidra til samarbeid mellom utdanningstilbydere, næringsliv og arbeidsliv i regionen.

Regionreformen og nasjonal kompetansepolitisk strategi sier at fylkeskommunen skal ha et større ansvar for kompetansepolitikk og en sterkere rolle i kompetanseplanleggingen.

For at arbeidslivets behov for kompetanse og for at arbeidstakeres kompetanse skal stemme overens må man ha forpliktende samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor og utdanningsinstitusjonene.

Les planen på fem minutter

Mulighet for å bli hørt

Regionalplan kompetanse er lagt ut på offentlig høring med frist til å gi innspill den 8. april.

Vi ønsker tilbakemeldinger på om regionalplan kompetanse, og handlingsprogrammet, har svart godt på utfordringer og løsninger Rogaland har for å få kompetansen arbeidslivet etterspør. Særlig ønsker vi innspill fra offentlige etater, næringsliv, frivilligheten og organisasjoner og lag i fylket.

Ønsker du å møte prosjektgruppen eller få mer informasjon om arbeidet oppfordrer vi til å ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Les mer om arbeidet med regionalplan kompetanse