Flytter enda tre hus i Strandgata

Mandag 23. oktober starter vi flytting av enda tre hus i Strandgata i Sandnes. Husene er tre av sju hus som flyttes for å få plass til Bussveien gjennom Strandgata i Sandnes.

Bildet viser det smaleste punktet i Strandgata, og husene som skal flyttes for å få plass til bussveien. - Klikk for stort bildeNorestraen i Strandgata. De tre nærmeste husene til høyre i bildet skal flyttes neste uke.

I løpet av de tre første dagene i neste uke får Strandgata nummer 105, 107 og 109 nye midlertidige plasseringer. Alle de tre husene blir flyttet av grunnmuren for å lagres litt lenger inn på eiendommene. 

Stenger ett bilfelt fredag 20. oktober

Entreprenøren starter forberedelsene til husflyttingen denne uken. Fra og med fredag 20. oktober stenger vi derfor fortauet på strekningen utenfor de tre husene. Myke trafikanter må bruke fortauet på motsatt side av veien. Vi stenger også ett kjørefelt på denne strekningen fredag. Det blir manuell dirigering så lenge feltet er stengt. 

Mandag 23. oktober starter husflyttingen etter morgenrushet. Begge kjørefelt skal i utgangspunktet være åpne under flyttingen, men det kan bli kortvarig manuell dirigering ved behov. Dersom alt går etter planen og været er godt, prøver vi å flytte to hus på mandag. Da holder vi på utover ettermiddagen, så lenge det er lyst. Klarer vi å flytte to hus på en dag, blir det ingen husflytting på onsdag. 

Når husene er flyttet, fjerner vi de gamle grunnmurene og setter opp nye. Fortauet på østsiden av Strandgata blir derfor stengt helt til vi har flyttet husene tilbake på ny grunnmur mot slutten av året. Husene kommer da på plass i underkant av 2,5 meter lenger inn fra veien. 

Naboer og andre kan gjerne følge prosjektet på denne siden.