Feirer frivillighet med sykkeltur

Norges frivilligsentraler  Norges frivilligsentraler får 100 000 kroner i støtte til å arrangere den nasjonale Sykkelturen 2022 som er et av signalarrangementene i Frivillighetens år.  

2022 er frivillighetens år. Året skal markere frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet.

Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune tildelte tirsdag 25. januar 100 000 kroner til Sykkelturen 2022. Arrangementet starter på Nordkapp 21. mai og avsluttes på Arendalsuka 16. august. Sykkelturen vil gå gjennom Rogaland fra 30. juni til 6. juli. Flere lokale lag og frivillige organisasjoner deltar i tillegg til frivilligsentralene, for eksempel sanitetsforeningene, idrettslag, sangkor, Norsk folkehjelp, Livsglede for eldre og Jæren surfeklubb.

Folkehelse i praksis

– Arrangementet skal synliggjøre viktigheten av frivillig arbeid, fellesskap, aktivitet og gode relasjoner. Dette er god folkehelse i praksis, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

I Utviklingsplanen for Rogaland er helsefremmende og inkluderende samfunn et av de langsiktige utviklingsmålene. Underliggende innsatsområder er å redusere sosiale forskjeller i helse og samfunnsdeltakelse og demokratisk deltakelse og mangfoldig medborgerskap.

– Å spille på lag med og støtte frivilligheten er viktig for å nå dette målet. En synliggjøring av det lokale mangfoldet av frivillige organisasjoner og aktiviteter er en del av satsingen til fylkeskommunen, sier fylkesordføreren.

Overordnede mål

Rogaland fylkeskommune markerte 12. januar starten for frivillighetens år.

– Videre utover året vil fylkeskommunen bidra til å løfte frem frivilligheten på ulike måter. Den store sykkelturen er derfor et arrangement det er naturlig å støtte opp om. Sykkelturen har et formål som samsvarer med overordnede mål både i utviklingsplanen og regional plan for folkehelse, sier fylkesordføreren.

Sykkelturen 2022 er forankret i Norges frivilligsentraler sitt arbeid med regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet og er knyttet til bærekraftsmålene mangfold og inkludering, mindre ulikhet, helse og livskvalitet, bærekraftige byer og samfunn, klima og samarbeid.

Program for sykkelturen:

 • Troms og Finnmark: 21.-27. mai
 • Nordland: 29. mai - 4. juni
 • Trøndelag: 6. - 12. juni
 • Møre og Romsdal: 14. - 20. juni
 • Vestland: 22. - 28. juni
 • Rogaland: 30. juni - 6. juli
 • Innlandet: 8. - 14. juli
 • Viken: 16. - 21. juli
 • Oslo: 22. - 25. juli
 • Vestfold og Telemark: 31. juli - 6. august
 • Agder, Arendalsuka: 8. - 15. august