50 ledige læreplasser hos oss

mann, lærling med stige og to lysrør - Klikk for stort bildeØrjan Jåsund er byggdrifterlærling ved Bergeland videregående skole.Akkurat nå kan du som ser etter læreplass søke på 50 lærlingstillinger i ti lærefag i Rogaland fylkeskommune. Vi har læreplasser i nesten hele fylket. Frist for å søke er 1. mars.

– Dersom vi får ansatt lærlinger i alle de ledige stillingene, har vi over 100 lærlinger i vår organisasjon. Det er vi stolt av, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Fylkeskommunen har flest læreplasser i IT-driftsfaget og service- og administrasjonsfaget. Byggdrifterfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget vokser også i antall læreplasser. Ser du etter læreplass i renholdsoperatørfaget? Søk hos oss!

Se våre ledige lærlingstillinger

Flere lærlinger og nye lærefag

Fylkeskommunen har et eget lærlingkontor som støtter lærebedriftene og lærlingene i fylkeskommunen. Lærlingkontoret takker alle faglige ledere som bruker tid på fagopplæring.

– Lærebedriftene på videregående skoler og i fylkesadministrasjonen har vist en enorm vilje til å ta inn nye lærlinger i år. Mange skoler tar inn flere lærlinger i lærefag de har lang erfaring med, og mange åpner opp for nye lærefag. Med rundt 100 aktive lærekontrakter er fylkeskommunen en stor lærebedrift i regionen. Det er et godt arbeid som gjøres hver dag for å følge våre lærlinger frem mot fagbrev, sier fagkoordinator i lærlingkontoret Gry Skogland.

helsearbeider bruker løfteutstyr for å løfte funksjonshemmet gutt - Klikk for stort bildeEn helsefagarbeider på jobb.Fagnettverk

Lærlingkontoret støtter lærebedriftene og lærlingene med oppfølgingssamtaler og deltar i halvårsvurderinger. Lærlingkontoret har etablert fagnettverk i de største lærefagene, hvor faglige ledere deler erfaringer og støtter hverandre. Fylkeskommunen planlegger seminarer der lærlingene møter hverandre, får faglig påfyll og får hjelp til å forberede seg til fagprøven. 

– Lærlingene som starter hos oss i august, får nye læreplaner som er i tråd med fagfornyelsen. Disse læreplanene tar utgangspunkt i endringene i de ulike lærefagene, og blir laget av lærlingkontoret sammen med faglige ledere i lærebedriftene, sier Skogland.