Søk om løyve

Obs! På grunn av bemanning kan det ta tid å behandle søknadene, og det kan være vanskelig å nå oss på telefon. Vi beklager dette.

Rogaland fylkeskommune tildeler drosjeløyve. De som tildeles drosjeløyve har rett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personer.

Vilkår for å få drosjeløyve-hvilken dokumentasjon skal du levere?

Alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute, med motorvogn registrert for inntil ni personer, må ha drosjeløyve. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer.

Du kan søke om så mange drosjeløyver du vil, men hvert løyve koster 3400 kroner, og kan bare brukes i drosjebiler.

Vi stiller tre krav til deg som ønsker drosjeløyve:

Løyvesøker må oppfylle følgende kvalifikasjonskrav (se forklaring til hvert punkt lenger ned):

  1. fast og varig virksomhet i Norge
  2. god vandel
  3. tilfredsstillende økonomi

1. Du må ha fast og varig virksomhet i Norge

Det betyr at du må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et foretaksnummer/organisasjonsnummer, før du fyller ut søknaden. Se Brønnøysundregistrene for mer informasjon.

2. Du må ha god vandel

Det betyr at du må ha en politiattest både for foretaket ditt og for innehaver/daglig leder. Dersom foretaket har en transportleder, er det transportlederen som trenger politiattest. Du må ha politiattestene klare før du fyller ut søknaden, og attestene skal ikke være eldre enn tre måneder. Se politiet sine nettsider for mer informasjon.

Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også ha kopi av dommen/forelegget før du fyller ut søknaden. Kontakt den aktuelle domstolen/det aktuelle politidistriktet for å få kopi av dom/forelegg.

3. Du må ha tilfredsstillende økonomi

Det betyr at vi må hente inn attest for skatt og merverdiavgift («skatteattest»), og bekreftelse fra Konkursregisteret, for foretaket ditt. Hvis du gir oss samtykke til det, henter vi disse dokumentene automatisk.

Hvis foretaket ditt er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må du legge ved skatteattest og bekreftelse fra konkursregisteret for daglig leder. Du kan bestille begge deler på altinn.no:

Bestill skatteattest på altinn.no

Last ned Bekreftelse fra Konkursregisteret på altinn.no

I tillegg trenger du en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap med en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for det første løyvet og 2500 euro for hvert løyve ut over dette. Garantierklæringen skal sendes direkte fra banken/forsikringsselskapet til løyvemyndigheten før søknaden din kan behandles.

Slik søker du

Søker må sende søknaden digitalt fra denne nettsiden, ved å følge lenken under.

Søk om drosjeløyve

Hvis søknaden blir godkjent, får søker tilsendt et vedtaksbrev og faktura for betaling av behandlingsgebyr.

Gebyr for løyvedokument er for tiden 3700,- kroner for hvert dokument.

Når innbetaling er registrert vil løyvemyndigheten utstede løyvedokument og sende dette per post.

Ved avslag på søknad får søker tilsendt et vedtaksbrev.

For drosjesjåfør gjelder følgende krav:

Alle som skal kjøre drosje må ha kjøreseddel.

Søker må sende søknad om kjøreseddel til politiet.

For å få kjøreseddel må du:

Alle kjøretøy som skal brukes som drosje skal:

  • være registrert i motorvognregisteret som drosjebil
  • ha taksameter
  • ha taklykt
  • gjennomføre årlig EU-kontroll 
  • ha merket dørene med fylkesbokstav og løyvenummer

Denne merkingen gjelder drosjeløyver tildelt etter 01.11.2020

  • drosjen skal merkes utvendig på begge sider med RO og løyvenummer i skrifthøyde på minst 100 mm når motorvognen nyttes som drosje. Løyvenummer skal plasseres på drosjens sidedør og være i kontrastfarge til farge på drosjen. 
  • Taklykten skal i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer (uten nullene som er med i løyvedokumentet) være merket med «TAXI», for eksempel «TAXI RO 1234.


Taklykt skal godkjennes av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Hva skjer etter at du har søkt?

Vi behandler søknader om drosjeløyve fortløpende.

Hvis du får godkjent din søknad får du en faktura fra oss. Vi sender ut faktura separat i posten, så den kommer ikke sammen med vedtaket. Det kan derfor ta litt tid før du får fakturaen.

Når du har betalt fakturaen sender vi deg løyvedokumentene. Du vil også få tilsendt et skjema for egenerklæring om driftsvilkår for drosjeløyve som du må fylle ut og sende tilbake til oss sammen med dokumentasjon før du kan sette løyvet i drift.