Søk om løyve

Rogaland fylkeskommune tildeler drosjeløyve. De som tildeles drosjeløyve har rett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personer.

OBS: På grunn av bemanning kan det ta tid å behandle søknaden, og det kan være vanskelig å nå oss på telefon. Vi beklager dette. 

Vilkår for å få drosjeløyve-hvilken dokumentasjon skal du levere?

Alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute, med motorvogn registrert for inntil ni personer, må ha drosjeløyve. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer.

Du kan søke om så mange drosjeløyver du vil, men hvert løyve koster 3700 kroner, og kan bare brukes i drosjebiler.

Vi stiller fire krav til deg som ønsker drosjeløyve:

Løyvesøker må oppfylle følgende kvalifikasjonskrav (se forklaring til hvert punkt lenger ned):

  1. fast og varig virksomhet i Norge
  2. god vandel
  3. tilfredsstillende økonomi
  4. faglig kompetanse

1. Du må ha fast og varig virksomhet i Norge

Det betyr at du må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et foretaksnummer/organisasjonsnummer, før du fyller ut søknaden. Se Brønnøysundregistrene for mer informasjon.

2. Du må ha god vandel

Det betyr at du må ha en politiattest både for foretaket ditt og for innehaver/daglig leder. Dersom foretaket har en transportleder, er det transportlederen som trenger politiattest. Du må ha politiattestene klare før du fyller ut søknaden, og attestene skal ikke være eldre enn tre måneder. Se politiet sine nettsider for mer informasjon.

Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også ha kopi av dommen/forelegget før du fyller ut søknaden. Kontakt den aktuelle domstolen/det aktuelle politidistriktet for å få kopi av dom/forelegg.

3. Du må ha tilfredsstillende økonomi

Det betyr at vi må hente inn attest for skatt og merverdiavgift («skatteattest»), og bekreftelse fra Konkursregisteret, for foretaket ditt. Hvis du gir oss samtykke til det, henter vi disse dokumentene automatisk.

Hvis foretaket ditt er opprettet for mindre enn tre måneder siden, må du legge ved skatteattest og bekreftelse fra konkursregisteret for daglig leder. Du kan bestille begge deler på altinn.no:

Bestill skatteattest på altinn.no

Last ned Bekreftelse fra Konkursregisteret på altinn.no

Garantierklæring

I tillegg trenger du en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap med en kroneverdi tilsvarende 57 000 kroner for det første løyvet og 28 000 kroner for hvert løyve ut over dette. Garantierklæringen skal sendes direkte fra banken/forsikringsselskapet til løyvemyndigheten før søknaden din kan behandles.

4. Du må ha tilstrekkelig faglig kompetanse

Kravet til fagkompetanse innebærer i hovedregelen at innehaver i enkeltpersonforetaket eller daglig leder i selskapet må legge fram vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen ved Statens vegvesen. Kravet kan også oppfylles dersom innehaver oppfyller fagkompetansekravene for drosjeløyve før 1. november 2020, gods- eller turvognløyve, - eller har fått godkjenning fra Statens vegvesen på vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse.

Slik søker du

Du må sende søknaden digitalt fra denne nettsiden, ved å følge lenken under.

Søk om drosjeløyve

Hvis søknaden blir godkjent, får du et vedtak og faktura for betaling av behandlingsgebyr.

Gebyr for løyvedokument er 3700,- kroner for hvert dokument.

Når innbetaling er registrert sender vi løyvedokumentet i posten.

Hvis søknaden blir avslått, får du et vedtak du kan klage på. 

Drosjesjåfører må ha kjøreseddel

For å få kjøreseddel må du:

Søknad om kjøreseddel finner du hos politiet. 

Søk om kjøreseddel

Hva skjer etter at du har søkt?

Vi behandler søknader om drosjeløyve fortløpende.

Hvis du får godkjent din søknad får du en faktura fra oss. Vi sender ut faktura separat i posten, så den kommer ikke sammen med vedtaket. Det kan derfor ta litt tid før du får fakturaen.

Når du har betalt fakturaen sender vi deg løyvedokumentene. Du vil også få tilsendt et skjema for egenerklæring om driftsvilkår for drosjeløyve som du må fylle ut og sende tilbake til oss sammen med dokumentasjon før du kan sette løyvet i drift.

Kravene som gjelder for å ha drosjeløyve finner du på denne siden. Sett deg godt inn i dem!