Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

Endringer i regelverket fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 kom en rekke nye endringer i yrkestransportregelverket som gjelder drosjenæringen.

Hovedtrekkene i lovendringene er:

  • Oppheving av behovsprøvingen og driveplikten
  • Gir fylkeskommunene mulighet til å tildele enerett for drosjetransport i kommuner med innbyggertall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi. For 2020 er denne terskelverdien 20 000 innbyggere og en befolkningstetthet under 80 per km2.
  • Videreføring av kravet om drosjeløyve, men lempe på løyekravene ved å fjerne kravet om fagkompetanse.
  • Fjerning av kravet om garanti for løyvehaver.
  • Begrensing i løyveperioden til 10 år.
  • Oppheving sentraltilknytningsplikten og innføre krav om loggføring av drosjeturer.
  • Innføring av fagkompetansekrav for drosjesjåfører og krav om førerkort i klasse B i minst 2 år før tildeling av kjøreseddel.
  • Justering av fylkeskommunenes hjemmel for å stille miljøkrav til kommunegrenser, ikke løyvedistrikt.

Denne informasjonen er tilpasset deg som har drosjeløyve fra før, og går derfor ikke i detalj på regler som bare gjelder nye søkere til drosjeløyve. Informasjon som gjelder nye søkere legges ut på denne siden etter hvert. 

 

Til toppen