Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir rett til å drive næring med persontransport uten faste ruter, med kjøretøy som er registrert for inntil åtte passasjerer.

OBS: På grunn av bemanning kan det ta tid å behandle søknaden, og det kan være vanskelig å nå oss på telefon. Vi beklager dette. 

Krav om fagkompetanse fra 1. juni 2023

Du søker om drosjeløyve må dokumentere at du har bestått drosjeløyveeksamen fra Statens vegvesen, eller dokumentere ett av punktene under. 

 • at du hadde drosjeløyve før 1. november 2020
 • at du oppfyller fagkompetansekravene for gods- eller turvognløyve
 • at du har fått godkjenning fra Statens vegvesen på vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse

Hvis du har fått drosjeløyve i tiden 1. november 2020‒1. juni 2023, gjelder en overgangsordning på ett år. 

Nye regler for drosjer fra 1. januar 2023

Regjeringen har vedtatt nye krav for drosjenæringen. Kravene gjelder fra 1. januar 2023. De nye kravene innebærer at:

 • Løyvehaver må ha garanti fra bank eller forsikringsselskap.
 • Alle drosjer skal ha taklykt.
 • Løyvehaver må bruke kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret.
 • Løyvehaver skal før oppstart av drosjevirksomhet dokumentere
  • at kjøretøy som benyttes som drosje er registrert som drosje i kjøretøyregisteret
  • at taksameter som tilfredsstiller kravene (forskrift nummer 1226, 1. oktober 2009) er installert i kjøretøyet 
 • L​​øyvemyndigheten har hjemmel i yrkestransportforskriften til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer. 
 • Gebyr for utstedelse av drosjeløyve øker fra 3 400 kroner til 3 700 kroner.
 • Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfeller gi unntak fra den øvre grensen for miljøskadelig utslipp for drosje.

Sende dokumentasjon

Du kan sende inn dokumentasjon om tilstrekkelig faglig kompetanse på en av følgende måter:

Ofte stilte spørsmål