Buss, båt og ferje

På vegne av fylkeskommunen arbeider Kolumbus for å gi reisende i Rogaland et best mulig kollektivtilbud. 

Kolumbus har som oppgave å utvikle, planlegge, administrere, informere om og markedsføre kollektivtilbudet. Målet er å gjøre det attraktivt å reise kollektivt.  

Selve transporten med buss, båt eller ferje er det forskjellige operatørselskaper som gjør på kontrakt for Kolumbus.

I 2017 ble Kolumbus en mobilitetsleverandør. Det innebærer at Kolumbus fortsatt har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg skal selskapet jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt. 

Båt

Det er et omfattende fylkeskommunalt båtrutetilbud i Rogaland med både hurtigbåt og ferje. Båtrutene dekker behov for arbeidspendling, skoleskyss, fritidsreiser og godstransport. Spesielt skoleskyss, som er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen, er i flere områder avgjørende for det tilbudet som blir gitt. Det går hurtigbåt fra Stavanger til en rekke steder i Ryfylke, Kvitsøy og Byøyene. I tillegg finnes det et rutetilbud mellom Haugesund og Røvær/Utsira.

Lokalbåtavgangene ivaretar, i tillegg til persontransport, behovet for godstransport til og fra steder i Ryfylke uten fastlandsforbindelse. Lokalbåtruten på Lysefjorden er i tillegg en attraktiv turistrute i sommerhalvåret.

Ferje

fylkeskommunens rutetilbud med ferje består i dag av:

  • Finnøysambandet
  • Ryfylkesambandet  
  • Kvitsøyferjen 

Staten eller private aktører har ansvaret for disse sambandene:

  • Mortavika – Arsvågen
  • Hjelmeland – Nesvik – Skipavik

Buss

Fylkeskommunen tilbyr også et omfattende rutetilbud med buss i fylket. Informasjon om tilbudet finner du på Kolumbus.no

Her finner du nøkkeltall fra Kolumbus

Kontakt Kolumbus

Kontakt kundesenteret til Kolumbus