Nettverk for sykkel og gange i Rogaland

Engasjement, kompetanse og lokal kunnskap er sentralt i arbeidet med å få flere til å gå og sykle mer. Derfor har fylkeskommunen tatt initiativ til, og er vertskap for, et nettverk hvor kommunene og fylkeskommunen sammen kan lære, bli inspirert og dele erfaringer.

Et stabilt og sterkt nettverk vil sikre fagutvikling og erfaringsoverføring i hele fylket.
Nettverket er for alle kommuner i Rogaland og fylkeskommunen.

Hvorfor skal kommunen være med?

Formålet med nettverket er å:

  • få bedre kontakt mellom kommunene og fylkeskommunen
  • se muligheter for å få flere til å gå og sykle mer
  • få faglig påfyll og inspirasjon
  • dele erfaringer og høre om hva andre jobber med
  • bli kjent med andre kommuner som gjerne har felles problemstillinger
  • gjøre det lettere å kontakte hverandre

Hvem i vår kommune bør delta?

Du som har oppgaver knyttet til gåing og sykling, men også deg som er ildsjel og brenner for at din kommune skal bli bedre innen alle former for aktiv transport.

Antall deltakere og hvem som deltar fra din kommune kan variere avhengig av tema for møtet, men vi ønsker at det er en fast kontaktperson fra din kommune.

Hvem driver og leder nettverket?

Rogaland fylkeskommune er vertskap for nettverket og tar ansvar for organisering, planlegging av program og deling av informasjon. Kommunene kan komme med forslag og ønsker til innhold.

Hva forventes av oss som deltar?

Nettverket krever ingen forpliktelser fra kommunen. Det er heller ingen andre kostnader enn å dekke egne utgifter ved fysiske samlinger en gang i året.

Vi håper alle kommunene sammen med fylkeskommunen deler kunnskap og egne erfaringer inn i nettverket som kan komme andre til nytte.

Hvordan og hvor ofte?

Rogaland fylkeskommune har en ambisjon om å årlig gjennomføre fire digitale møter og en fysisk samling med befaring et sted i Rogaland.

Hva er innholdet i møtene?

Møtene inneholder en blanding av faglig påfyll av ulike tema, eksempler på prosjekter kommunene jobber med og tid til å stille spørsmål og drøfte felles problemstillinger.

Vil din kommune være med i nettverket?

Ta gjerne kontakt med oss om du vil være med i nettverket eller har noen spørsmål.