Rogaland fylkeskommune arbeider for å øke andelen som går og sykler i hele Rogaland. Når flere velger å gå eller sykle til jobb og i fritiden, får vi bedre folkehelse, redusert støy, mindre utslipp og triveligere byer og tettsteder.

Til toppen