Hvordan kan du gjøre skoleveiene trygge?

Vi oppfordrer alle voksne til å bidra til å gjøre skoleveien for barn tryggere. Enkle grep kan bety mye.

En voksen og tre barn i førsteklasse-alder krysser et gangfelt ved en skole - Klikk for stort bilde

Vær ekstra oppmerksom ved skoler

Alle trafikanter bør være spesielt oppmerksomme på strekninger som er skoleveier i Rogaland fylke. Rundt om i Rogaland er det mange skoler og skoleveier. De minste barna har ikke forutsetninger for å vurdere fart eller lese trafikkbildet.

Gå eller sykle til skolen

For mange er det fristende å kjøre barna innom skolen når en likevel er på vei til jobb. 

Vi oppfordrer de som bor nære skolen til å la bilen stå hjemme, og heller gå eller sykle sammen med barna til skolen. Dette er positivt for både folkehelsen, miljøet og trafikksikkerheten.

Å ta følge med barna til skolen er en god forberedelse til at de skal gå eller sykle til skolen på egen hånd. Det er også mange som er avhengige av skoleskyss i Rogaland, så å gå med barna til holdeplassen og vente på bussen, er en fin måte å tilvenne seg trafikken på.

Trafikksituasjonen elevene møter på skoleveien er forskjellig. Noen kan følge tilrettelagte gangveier, mens andre må krysse travle bygater eller vente på bussen langs veier med høy fartsgrense. Vi oppfordrer derfor foreldrene til å øve på skoleveien sammen med barna.

Har du klippet hekken?

Har du en eiendom med utkjørsel til en vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved utkjørselen din.

Vi oppfordrer alle til å sjekke hekken sin før skolestart. Det er et godt trafikksikkerhetstiltak at det er god sikt på skoleveien

Fra offentlig vei er det krav om at det er fri sikt minst fire meter inn i avkjørsler. Krysser innkjørselen din en gang- og sykkelvei, er det et krav om at man fra tre meter inn i avkjørselen har fri sikt minst 30 meter til hver side av gang- og sykkelveien. 

Gjør skoleområdene tryggere

Ikke alle kan gå eller sykle med barna til skolen. I samarbeid med Trygg trafikk og Statens vegvesen har vi derfor startet prosjektet «Hjertesone» hvor vi oppfordrer kommuner til å etablere hjertesoner rundt barneskolene i fylket. I hjertesonen skal det være minimalt med biler, og et tydelig skille mellom gående og syklende elever og biler og busser.

Foresatte som kjører barna til skolen med hjertesone oppfordres til å følge anvisningene i nærheten av skolen. 

På skoler hvor det enda ikke er etablert hjertesoner, bør voksne ferdes med stor forsiktighet. Rogaland fylkeskommune oppfordrer også kommunene i samarbeid med FAU og elever om å sette i gang prosessen med å etablere hjertesoner rundt disse skolene. Fylkeskommunen stimulerer til det gjennom informasjon, veiledning og tilskudd til tiltak. Tilskudd til kartlegging av skolevei og hjertesone-arbeid

For noen er det kanskje også en mulighet å la barna gå siste biten til skolen. Dette vil redusere antallet biler nær skolen, noe som er viktig for trafikksikkerheten.