Siste nytt om vedlikeholdsarbeidet på bybrua

Fylkeskommunen skal rehabilitere brukabler, overflatebehandle stål, etablere nytt avløpssystem og gjøre andre mindre jobber. I utgangspunktet skal trafikken gå som normalt i to felt. Entreprenør Consolvo AS skal gjøre vedlikeholdsarbeidet.

Kollektivfeltet er stengt ut året for å gi plass til stillas og anleggskjøring. En del av arbeidet skjer i høyden og det er derfor satt opp stillaser. Fortauene blir stengt vekselvis, men det vil alltid være ett åpent over hele broen til enhver tid. 

Sykler du over bybrua?

Senk farten når du passerer stillas og arbeidsfolk. Gående på bybrua setter også pris på at du passerer i lav fart.

Her finner du oppdatert informasjon underveis i prosjektet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med byggelederen i Rogaland fylkeskommune Oddgeir Auglend, eller prosjektlederen hos entreprenør Consolvo Olav Moen

E-post: olav.moen@consolvo.no

E-post Oddgeir: oa@novaform.no

Status 12. april

Stålarbeid:

Vi nærmer oss ferdige med sveisearbeid i enden av stålbrua ved Verven. I løpet av den neste perioden starter vi opp med sandblåsing, og påfølgende overflatebehandling. Den siste seksjonen mot Verven kobler stålet mot betongdelen av brua, og dette gjør at det er litt mer detaljarbeid på denne avsluttende delen av jobben.

I løpet av de neste ukene vil vi starte opp med overflatebehandling av bærekablene på vestsiden av brua. De som kjører over brua har sikkert lagt merke til at stillasvognene begynner å komme på plass igjen. Vi går i gang med sandblåsing og maling så snart stillasvognene er tettet med duk. Planen er å bli ferdige med dette arbeidet inn mot fellesferien.

Dette arbeidet er væravhengig og det kan i tiden fremover derfor bli nødvendig med arbeid på søndager. Det vil bli sendt ut SMS- varsel til berørte områder dersom arbeid på søndager blir aktuelt.

 

Betongarbeid:

Arbeidet med rehabilitering av betong og overvannsystem på brua er ferdig over Grasholmen, det gjenstår noe arbeid i bunn av tårnet. Ellers er underbruliften flyttet over Verven, og vi konsentrerer oss om å bli ferdige med all meisling, mørtling og bytting av overvannsrør i områdte over Badedammen.

Målet er å bli ferdige med dette før mai, slik at Badedammen kan benyttes fritt av publikum.

 

12.04.2024 12.00

Status 3. april

I uke 14 og 15 skal vi flytte stillaset under brua frem til siste posisjon ved akse 13 (den første pilaren på bysiden). Vi fortsetter med å sandblåse og male undersiden. Vi skal også gjøre noe sveisearbeid på denne posisjonen.

Mot slutten av denne uken og hele neste skal det bygges tre stillasvogner på vestsiden av brua. Vi starter med kabel 1, 2 og 7. Dette er første og andre kabel når man kjører fra Grasholmen og siste kabelen mot bysiden av tårnet.

Betongarbeidet vil foregå i området over Badedammen med meisling og mørtling av skader, og reparasjoner på overvannsystemet. Dette arbeidet utføres fra underbruliften.

Det vil også pågå arbeid fra stillas på pilaren som står nede i badedammen og de tre pilarene nærmest tårnet fra Grasholm siden, samt enden av brua på Grasholmen.

03.04.2024 12.00

Påsken

Vi jobber på bybrua mandag, tirsdag og onsdag i påsken (25.–27. mars)

Som oppmerksomme naboer har observert har vi startet opp med bygging av den første kabelvognen som skal gå på kabel 1. Dette er oppstarten for denne sesongens arbeid med kabelvogn og sandblåsing av kabler. Selve sandblåsingen og overflatebhandlingen av kablene er planlagt å pågå mellom april og juli.

I korte perioder er det behov for vaktmann fra entreprenør nede i parkeringingsområdet, når vi bygger stillaser og dekker til disse. 

Arbeidet med stålkassen er fremdeles i sluttfasen, og vil pågå inn mot mai.

I dag ble det startet opp sandblåsing nær starten av stålkassen ved Grasholmen. Dette er arbeid på et lite stykke på ca. 1 meter inn mot betongen som vi ikke fikk til å ta, da det store stillaset var posisjonert der i starten.

Dette arbeidet er ikke forventet å vare lengre enn frem til påsken.

25.03.2024 09.00

Status fredag 15. mars

På Grasholmsiden begynner vi å bli ferdig med betongrehabiliteringen. Det gjenstår fremdeles en del arbeid helt i enden av brua, men arbeid fra bruliften går mot slutten på denne siden av sundet.

Vi har denne uken startet opp arbeid over Badedammen og Verven. Pilaren som går ned i parken er reparert, og neste uke skal vi starte med pilaren som går ned i selve badedammen. Dette arbeidet gjør vi nå fordi badedammen blir tømt for vann før påske og blir gjort klar for badesesongen. Vi ønsker å bli ferdige slik at parken og badedammen kan benyttes uhindret fra 1. mai. I en periode må vi stenge treningsområdet og veien som går under brua ved Verven.

Arbeidet med overflatebehandling av stålkassen nærmer seg slutten. Det som gjenstår er ett felt helt i enden av ståldelen, dette feltet skal behandles både inne og ute.

Endrer kjøremønsteret på brua

Sent fredag kveld (15. mars) og delvis natt til lørdag endres kjøremønsteret på brua. Venstre felt blir stengt for trafikk, mens de to andre anvendes til biltrafikk. Fortauet som har vært stengt siden i fjor vår vil også åpne, samtidig som den motsatte stenges for trafikk. Vi skal bruke en kranbil for å flytte den langsgående sikringen. Litt støy må dessverre påregnes.

Disse endringene skjer fordi vi snart går i gang med å bygge vogner og montere dem opp på de resterende kablene på øst-siden av brua.

15.03.2024 11.00

Uke 9 og uke 10

Denne og neste uke vil det pågå i hovedsak pågå sveisearbeider, sandblåsing og maling.

Vi er på nest siste posisjon på undersiden av stålkassen.

Denne uken er sandblåsing hovedaktiviteten, koordinert med sveisearbeider. Mot slutten av uke 9, i helgen, når sandblåsingen er ferdig vil det startes opp med maling.

Det er også startet opp en del arbeider inne i ståldelen, her byttes det ut en del bolter og utføres «flikkearbeider» på maling.

Betongarbeidene går mot slutten på Grasholm-siden.

Her er det planlagt mørtling/støping av skader over grasholmen og bytte av rør inn til brukassen.

Det skal også repareres en del sluker i veibanen i kommende periode.  

29.02.2024

Parkeringsplasser stengt 23. og 24. februar

Betong
Consolvo vil de neste dagene meisle og reparere over de to siste parkeringsplassene på Grasholmen. Parkeringen er stengt fredag 23. februar og lørdag 24. februar. Sameiene det gjelder er informert.

I uke 9 skal vi bytte sluker og rør, og meisle og reparere skader over akse 7 – 12.

Helt i starten av brua, ved sykkel og gangstien pågår det arbeid for å bygge ett nytt sidestyringslager. Det er kommet på en midlertidig støtting på ytterside av brua. 

Stål
Østsiden av siste hovedinndeling på ståldelen er ferdig malt. Frem til midten av neste uke skal entreprenøren sandblåse, og så bytte over til maling.

Det gjenstår deretter en mindre strekning på noen meter helt inn mot akse 13, hvor ståldelen slutter. Her må det gjøres en del arbeid med fugen / overgangen mellom stål og betong.

Akse 12 = tårnet 
Akse 7 = den syvende pilaren fra start av brua på grasholmen. 
Sidestyringslager = en opplagring i senter av landkaret (start av brua ved gangstien på Grasholmen) som sikrer at brua ikke forskyver seg sideveis. 

23.02.2024 09.00

Parkeringsområde blir stengt 12. til 15. februar

Under ståldelen er vi i dag 8. februar ferdig med sandblåsing og vil starte med maling. Samtidig demonterer vi nå stillaset som henger nærmest byen. Etter denne malerunden gjenstår kun én seksjon som skal sandblåses og males. Ellers pågår det nå utskifting av bolter og noe overflatebehandling og vasking inne i stålkassen. 

På betongdelen fortsetter arbeidet fra Grasholmen mot tårnet. I neste uke jobber vi over et parkeringsområde som blir stengt. Styrene i borettslagene som blir berørt av dette er varlset, og beboerne er oppfordret til å finne alternativ parkeringsplass mandag 12. februar til torsdag 15. februar. 

08.02.2024 12.00

Nattarbeidet er utsatt

På grunn av for kaldt vær ble det planlagte nattarbeidet utsatt. 

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt når vi ser at arbeidet kan utføres. 

08.02.2024 09.00

Nattarbeid natt til 8. februar

Onsdag kveld fra klokka 21.00 skal entreprenøren jobbe med håndholdt meiselmaskin på bybrua, over carportene som hører til Grasholmen. Jobben vil ta 1 til 2 netter.

05.02.2024 15.00

Dette jobber vi med de neste to ukene

De neste to ukene veksler vi mellom å sandblåse og male de forskjellige seksjonene på nest siste broseksjon av stål.

Stålseksjonen vi jobber på nå har flere detaljer og er noe større enn de forrige, og vi deler derfor opp arbeidet her noe mer opp. Vi skal også bytte noen gummiforinger på kablene nede ved brudekket i denne perioden. 

Det skal også byttes noen gummiforinger på kablene nede ved brudekket i denne perioden. 

For betongrehabiliteringen pågår det flere mindre operasjoner samtidig. I hovedsak skal vi de neste to ukene arbeide med landkar og i akse 7. Det vil si omtrent frem til parkeringsområdene. Arbeidene består i meisling av dårlig betong på søylene, støping av skader og flytting av stillaser. Fra bruliften pågår det arbeider i samme område med å bytte ut sluker og gjenstøpe hull i gangbanen.  

Brudekke: veien som går over hele brua

Landkar: Et landkar består som oftest av fundamentplate. Her kobles veioverbygningen og brobanen sammen

Akse 7 er søyle / pilar nummer 6.  Brua er delt opp i akser, hvor landkar Sølyst er akse 1 og landkar Storhaug er akse 25  

 

01.02.2024 11.00

Betongrehabiliteringen pågår for fullt

Arbeidet med betongrehabiliteringen pågår for fullt. Entreprenøren er i gang med å støpe igjen hull i gangbane og vi har startet med meisling og inspeksjon av pilarene. 

Et stillas er satt opp i enden av brua ved gangstien, og her blir det fortløpende meislet og skader blir støpt igjen.

Etterhvert som temperaturen og været stabiliserer seg, vil vi begynne å reparere skadene under brukassen, meisle og reparere over parkeringene. Beboere blir varslet via styret 3 dager før parkeringsplasser blir stengt.

På stålkassen er sandblåsing av de to siste segmentene i gang. Vi starter å male i midten av neste uke. 


 

26.01.2024 08.00

Forbereder oppstart av videre sandblåsing og overflatebehandling under brua

Consolvo begynner nå å komme tilbake for full styrke. 18. januar gikk entreprenøren i gang med å dekke til stillaset under brua for å fortsette sandblåsing og overflatebehandling under brua.  Ved oppstart gjenstår det én flytting av dette stillaset.

Betongrehabiliteringen pågår fra Sølyst-siden og beveger seg mot brutårnet, med meisling av løs betong og videre gjenstøping. Entreprenøren bruker både stillas, underbrulift og bomlifter fra forskjellige posisjoner. Naboer som blir berør blir varslet gjennom borettslag, og manuell dirigering på stedet når det er påkrevd. 

18.01.2024 14.00

Jobber snart oppover tårnet igjen

Consolvo er godt igang med inspeksjon av betong på undersiden av brua. De har arbeidet seg ned til starten av brua på Hundvågsiden, og vil i tiden som kommer bevege seg oppover mot tårnet igjen. Da blir det gjort arbeid som beskrevet i forrige oppdatering, med sporadisk meisling, og videre utbedring / påstøp av betong. 

Entreprenøren skal også montere nye rør til slukene på brua, og endre på noen rørledninger ved landkar. Landkar er en konstruksjon som danner overgangen mellom en bru og tilstøtende vei.


 

11.01.2024 14.00

Kan bli behov for å stenge parkeringsplasser og gater i korte perioder

Vi er nå i gang med inspeksjon og betongrehabilitering av brukasse i betong og pilarer. Vi jobber mandag til og med lørdag. Consolvo er på plass med to mann den første perioden for å kartlegge betongen. Consolvo jobber fra en underbrulift, som arbeider seg nedover fra tårnet mot Hundvåg. Verktøy som blir brukt er hammer, batterimeisler og noen ganger en tyngre meisel. Personer i nærheten vil kunne oppleve sporadisk lyd fra meisling.

Etter hvert som bruliften beveger seg over gate og parkeringsplasser, kan det bli behov for å stenge av areal under brua i kortere perioder. Vi setter da opp sperrebånd ved berørte parkeringsplasser. Dersom en eller flere gater blir stengt, vil en person dirigerer trafikken til vi åpner.

Mann jobber fra lift og skrur på noen rør på undersiden av brua - Klikk for stort bildeMan jobber fra lift og borrer i betongen på undersiden av brua - Klikk for stort bildeOmråde under bybrua er stengt av med gjerder - Klikk for stort bildeOmråde under bybrua er stengt av med sperrebånd
05.01.2024 14.00

God jul

Arbeidet på Stavanger bybru har nå tatt en velfortjent juleferie. Vi går i gang igjen 3. januar. I første del av 2024 vil vi i hovedsak jobbe med betongrehabilitering av brukar og pillarer på Grasholmsiden. Vi starter også arbeidet med å oppgradere dreneringssystemet for overvann, på hele brua.

Bybrua består av to deler betong-brukar, og én del stålkasse. Brukar og stålkasse er rett og slett det som er under veien på brua.


 

21.12.2023 08.00

Fortsetter på Stavanger bybru i 2024

Vi fortsetter med vedlikehold av bybrua i 2024. Neste år skal betongen bli rehabilitert og nytt overvannssystem skal på plass. Stålarbeidet blir også ferdig i 2024.

– Stålarbeidet, som er sandblåsing og maling av kabler og kassen eller stålkjernen som går over hele brua, er mer tidkrevende enn vi beregnet. Dårlig vær har også forsinket oss. Entreprenøren skal derfor gjøre seg ferdig med stålarbeidet så snart våren kommer i 2024, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Mag Owker.

Stenger fortauet på andre siden

Like før påske planlegger entreprenøren å bytte side som de jobber på. Da blir fortau og kjørebane på motsatt side stengt. Østsiden som nå er stengt blir åpnet opp for trafikk. Når vedlikeholdet av stålkablene er helt ferdig, er det ikke lenger nødvendig å stenge kollektivfeltet og et fortau.

 – Går alt etter planen blir vi ferdig med kabelarbeidet før sommerferien, sier Owker.

Nå gjenstår det 

  • å sandblåse og male kablene på vestsiden av brua
  • å vedlikeholde 20 prosent av stålkassen, 80 prosent er ferdig
  • ny fuktisolering og slitelag på fortauene
  • å oppgradere dreneringssystemet for overvann
  • å rehabilitere betongen på søyler og selve brua fra Sølyst og til Straumsteinsundet.
     

Arbeidet med betongen starter i januar, og er anslått å være ferdig rundt påske.

– Vi vurderer også å rehabilitere betongen på søylene og selve brua sør for Straumsteinsundet. Om vi skal gjøre det, kommer an på situasjonen og erfaringene lenger nord på brua, sier Owker.

18.12.2023 15.00

Nå er juletreet på plass på toppen av bybrua

Det var lenge utfordrende å finne ut hvordan juletreet skulle bli festet, men fredag 6. desember fant montøren løsningen. Nå lyser juletreet slik det har gjort i 40 år.

08.12.2023 12.00

Arbeid på bybrua 25. og 26. november

På grunn av været har vi hatt kort arbeidsdag på bybru i dag 24. november, og vi ønsker å utnytte helgen dersom værmeldingen holder. Vi jobber fra klokka 07.00 – 17.00 både lørdag og søndag. Arbeidet vi skal gjøre er sandblåsing og maling på undersiden av brua, og noe detaljarbeid i tårnet.

24.11.2023 11.00

Dette holder vi på med på Bybrua nå

Stillas som er tildekket og som er bygget ut fra fortauet på Bybrua og inn til undersiden av Bybrua - Klikk for stort bildeStillas som er bygget ut fra fortauet og ned under kabelholderne.

Vi har jobbet oss frem til den åttende av ti seksjoner på undersiden av stålkassen på brua. Seksjon åtte er det ekstra arbeid med på grunn av en stor «tverrbærer» som kablene går ned i, og denne delen vil ta lengre tid å bli ferdig med. Nå og fram mot jul blir stillasene som henger under brua koblet sammen til en stor plattform.

Entreprenøren har jobbet mye med å sandblåse og male kablene på Grasholm-siden av brua. Kabel 1 og 2 går ned i samme holder på brua, og kjøringen av vognen på kabel 1 og 2 har vært komplisert. Årsaken er at entreprenøren har måttet bygge den om litt og litt oppover kablene. 

Nå jobbes det med å demontere kabelvognen. På kabelen og kabelholderen på Grasholm-siden er det er kun få meter igjen å sandblåse og male. Det siste stykket blir vedlikeholdt fra stillas som bygges ut fra fortauet og ned under kabelholderne.

I tårnet har det også foregått en del arbeid gjennom høsten.Taket er skiftet, ståldetaljer er vedlikeholdt og pakningene på kablene er skiftet

Inne i kabelvogna som går opp og ned langs kablene på bybrua - Klikk for stort bildeInne i en kabelvognUndersiden av Bybrua. Et stillaser er koblet tett opp til undersiden. Fotografen tar bildet mellom stillaset og undersiden - Klikk for stort bildeEt stillas som henger under brua.
23.11.2023 09.00

Jobber på Bybrua lørdag 28. oktober og søndag 29. oktober

Vi utnytter det fine og tørre været og jobber på Bybrua i helgen. På lørdag blir arbeidet utvidet fra klokken 07.00 til 19.00, og søndag jobber vi fra klokken 07.00 til 17.00. Vi skal i hovedsak sandblåse og male fra kabelvogn og stillas under brua. 

26.10.2023 14.00

Dronefilm som viser vedlikeholdsarbeidet

Her er en film laget med drone, hvor du kan se vedlikeholdsarbeidet på nært hold og på avstand.

Se filmen på youtube

05.10.2023 10.00

Status i arbeidet

I august ble alle kabelsettene på Stavangersiden av tårnet, på øst siden av brua, overflatebehandlet. Stillaset under brua er nå i posisjon nummer 5 av 10. Det vil si at vi er omtrent halvveis i arbeidet på underside av bru.

Vi dekker nå til stillaset som har stått i ro på Stavangersiden, og starter med overflatebehandling også fra dette stillaset. Stillaset har blitt brukt til sveising av noen deler frem til nå. 

Mange har fått med seg at partyteltet forsvant fra toppen av tårnet i sommer. Teltet skal monteres på ny, men denne jobben er ikke prioritert enda.

Framover vil vi se at en vogn blir bygget rundt det største kabelsettet på Sølystsiden av brua på østsiden.

Nymalt underside av brua. - Klikk for stort bildeHer er det nymalt. Undersiden av brua - Klikk for stort bilde Hele tårnet på brua med stillas - Klikk for stort bilde her blir en vogn demontert

 

07.09.2023 12.00

Jobber i helgen 19.-20. august

Stavanger bybru som strekker seg over fjorden - Klikk for stort bildeBildet er tatt tidligere i sommer

I helgen tar vi ikke pause fra vedlikeholdsarbeidet på Stavanger bybru. Vi skal sandblåse og male på dagtid frem til ettermiddagen. Søndag kveld går Lyse i gang med å bytte lysmaster på brua.

18.08.2023 15.00

Snart ferdig med å vedlikeholde seksjon to

Undersiden av brukassen fotografert fra sjøen og opp - Klikk for stort bilde Kristian Høie Næsheim

I løpet av juli blir vi ferdige med å sandblåse og male en ny del av undersiden til Bybrua. Vi skal så flytte stillaset til seksjon tre. Enda en kabelvogn blir nå gjort klar, og vil være i drift i løpet av kort tid. Totalt vil det etterhvert være tre til fire vogner som vedlikeholder kablene på Bybrua.

11.07.2023 14.00

Sanblåser og maler kablene

Bybrua med stillas - Klikk for stort bilde

Nå har vognen begynt å bevege seg, og vi er i gang med å sandblåse og male kablene.

16.06.2023 14.00

Vedlikeholdsarbeidet er i gang

Undersiden av bybrua med stillas og utstyr for sandblåsing - Klikk for stort bilde Kristian Høie Næsheim

Mandag 22. mai startet vi å sandblåse på undersiden av bybrua. Vi måler nå støynivået i området der vi jobber, for å sikre at lyden fra arbeidet ikke er for høy. De neste ukene veksler vi mellom sandblåsing, vasking og maling.

En vogn er bygget til kablene. Når vi har bygget ferdig stillaset i tårntoppen, tar vi i bruk vognen for å sandblåse og behandle kablene.

en vogn er festet til kablene på bybrua - Klikk for stort bilde Kristian Høie Næsheim

 

23.05.2023 09.00

Stillas i høyden

stillas rundt et område av Stavanger bybru - Klikk for stort bilde Kristian Høie Næsheim

Stillaset som henger under brua nærmer seg ferdig, og vi er godt i gang med å bygge stillaset som skal opp i høyden. Nå analyserer vi ståldetaljene under brua, og i løpet av de neste ukene starter vi med sandblåsing på flere bruelementer. Vi gjør oss ferdig med alle vedlikeholdsoppgaver før vi flytter stillaset til et nytt område.

 

08.05.2023 13.35

Informasjonsmøte 3. mai

 

Onsdag 3. mai klokken 16:30 er det informasjonsmøte i lokalene til Stavanger Seilforening på Sølyst. Du er hjertelig velkommen. Her finner du informasjon om prosjektet, hvordan vi jobber og hva som skjer framover.

28.04.2023 12.00

Stillas på plass

Stillas satt over veibanen på bybrua. Bildet er tatt gjennom frontruta på en bil - Klikk for stort bilde

Vi er snart ferdig med å forberede omfattende vedlikeholdsarbeid på Stavanger bybru. Nylig ble stillas satt opp. 

28.04.2023

Dette skjer på bybrua

De neste to ukene veksler vi mellom å sandblåse og male de forskjellige seksjonene på nest siste broseksjon av stål.

Stålseksjonen vi jobber på nå har flere detaljer og er noe større enn de forrige, og vi deler derfor opp arbeidet her noe mer opp. Vi skal også bytte noen gummiforinger på kablene nede ved brudekket i denne perioden. 

Stålarbeidene fortsetter de neste 2 ukene med en veksling mellom sandblåsing og maling av de forskjellige seksjonene på nest siste broseksjon av stål. Stålseksjonen det jobbes på nå har flere detaljer og er noe større enn de forrige, og arbeidene deles derfor noe mer opp. 

Det skal også byttes noen gummiforinger på kablene nede ved brudekket i denne perioden. 

For betongrehabiliteringen pågår det flere mindre operasjoner samtidig. I hovedsak skal vi de neste to ukene arbeide med landkar og i akse 7. Det vil si omtrent frem til parkeringsområdene. Arbeidene består i meisling av dårlig betong på søylene, støping av skader og flytting av stillaser. Fra bruliften pågår det arbeider i samme område med å bytte ut sluker og gjenstøpe hull i gangbanen.  

 

Brudekke: veien som går over hele brua

Landkar: Et landkar består som oftest av fundamentplate. Her kobles veioverbygningen og brobanen sammen

Akse 7 er søyle / pilar nummer 6.  Brua er delt opp i akser, hvor landkar Sølyst er akse 1 og landkar Storhaug er akse 25  

 

Arbeid på bybrua 25. til 27. mars

Vi jobber på bybrua mandag, tirsdag og onsdag i påsken (26.–27. mars)

Som oppmerksomme naboer har observert har vi startet opp med bygging av den første kabelvognen som skal gå på kabel 1. Dette er oppstarten for denne sesongens arbeid med kabelvogn og sandblåsing av kabler. Selve sandblåsingen og overflatebhandlingen av kablene er planlagt å pågå mellom april og juli.

I korte perioder er det behov for vaktmann fra entreprenør nede i parkeringingsområdet, når vi bygger stillaser og dekker til disse. 

Arbeidet med stålkassen er fremdeles i sluttfasen, og vil pågå inn mot mai.

Fredag ble det startet opp sandblåsing nær starten av stålkassen ved Grasholmen. Dette er arbeid på et lite stykke på ca. 1 meter inn mot betongen som vi ikke fikk til å ta når det store stillaset var posisjonert der i starten. Dette arbeidet er ikke forventet å vare lengre enn frem til påsken.

Videre har vi flyttet underbruliften over til bysiden, og arbeidet med betongrehabilitering over Grasholmen er sluttført.

Det vil ikke bli mer stenging av parkeringer i den forbindelse.