Stenger rampen til Consul Sigval Bergesens vei fra 1. juli

Rampen i Hillevåg blir stengt ut august måned.

Oppgraderingen av Strømsbrua har pågått siden våren 2021. Brua er fra 1958. Sist brua var gjennom en oppgradering var på tidlig 1990-tallet, så oppgraderingen er nødvendig.

— Nå skal entreprenøren Consolvo jobbe med og i kjørebanen og fortauet på sørsida. Da er det behov for å stenge rampen som går til Consul Sigval Bergesens vei. Så sant det går an, så blir det mulig for gående og syklende å passere. Vi ber alle følge skiltinga på brua, sier prosjektleder Mag Owker i Rogaland fylkeskommune.

Etter planen skal oppgraderingen av Strømsbrua være ferdig i oktober.

Til toppen