Skippergata i Haugesund får et løft

Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune samarbeider nå om å forbedre og fornye Skippergata. Onsdag 20. september blir gata stengt for all trafikk mellom Sørhaug og Strandgata, frem til vann, avløp og kabelgrøftene er fylt igjen. Varelevering og trafikk til Risøy skal gå i Strandgata.

dronefoto av Skippergata - Klikk for stort bilde

Skippergata, som er en fylkevei, har hatt behov for et løft i flere år. Det er en viktig vei inn til sentrum og for næringen på Risøy. Gangfeltet blir kortet ned fra 10-12 meter til 7 meter, og bedre lys vil gi bedre forhold både for dem som går, sykler og kjører bil. Et nytt rør til veislukene vil gi mindre regn og takvann i gata. Noen vannledninger, vann og brannkummer og diverse kabler, skal også skiftes ut nå mens gata graves opp. Fra strandgata og opp til krysset i Kirkegata, blir det lagt fin kantstein i granitt. Nye gatelys kommer på plass, og til slutt blir hele strekket asfaltert. 

–Skippergata er nå en ren kjøregate, og kommer til å bli en sentrumsgate som er mye kjekkere å bruke, når arbeidet er ferdig, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Torbjørn Jektnes.

Landmannstorget

Haugesund kommune skal oppgradere Landmannstorget. I forbindelse med arbeidet i Skippergata, får vi satt de ytre kantene på den nye parken. Kvartalet mellom Haraldsgata og Skåregata blir vesentlig endret, og kjørebanen blir bygget etter nye reguleringer.