Prøver ny metode i veiprosjekt – Jetpeling gir mindre støy

mann i gule arbeidskær måler betongpeler - Klikk for stort bildeKontrollingeniør Mahamud Hussein Dahir viser toppen av de 11 meter dype pelene som stabiliserer grunnen rundt byggegropen på Ullandhaug.

På byggeplassen på Ullandhaug høres stemmer på mange språk. Men i dag er det italiensk som dominerer. Matteo Battistin og Gabriele Sabatini fra firmaet Dolomiti Rocce er i full gang med å vise entreprenør Bjelland As og anleggsarbeiderne i Rogaland fylkeskommune hvordan jetpeling fungerer. For fylkeskommunen er dette en ny metode.

Det italienske firmaet jobber sammen med Sea Brokers, som er underentreprenøren til Bjelland AS.

– Italienerne har vært her i nesten tre uker nå. De kan denne metoden, mens for oss er det helt nytt. Det er lærerikt å se hvordan de gjør det, forteller kontrollingeniør Mahamud Hussein Dahir i Rogaland fylkeskommune.

Første trinn av det nye sykehuset, SUS, skal stå ferdig i 2024. Rogaland fylkeskommune har ansvar for å bygge veien inn til sykehuset fra Kristine Bonnevies vei, i tillegg til 1,1 kilometer sykkelvei med fortau. I krysset ved Madlaveien, der det høye pele-tårnet står, kommer ny undergang for dem som går og sykler.

Blander sement og vann med jord

jetpeletårn  - Klikk for stort bildeJetpeling bråker mye mindre enn for eksempel spunting. Her blir sement og vann og jordmasser blandet for å stabilisere grunnen.

Målet med å pele er å stabilisere grunnvannstanden. Den nye metoden med jetpeling går enkelt sagt ut på at man ved hjelp av en roterende høytrykksstråle bryter ned jordas struktur, og erstatter eller blander  oppløst jordmateriale med sement.

– Vi borer ned til fast fjell, og pumper sement derifra og oppover. Jetpeling egner seg der det ikke er fast fjell, men mye grus og stein, og hvis grunnforholdene gjør det vanskelig å spunte når vi trenger å stabilisere grunnen i byggeperioden, forklarer Mahamud Hussein Dahir. Han er kontrollingeniør i Rogaland fylkeskommune.

Dahir forklarer at å spunte er å slå, presse eller skru stålrør ned i bakken, slik at de fungerer som vegger.

– Vi skal bygge en undergang for syklister og dem som går. Ved å lage disse pelene, støtter vi grunnen, sånn at vann ikke renner inn i undergangen. Vi lager et slags kunstig fjell, og grunnen rundt blir stabil, forklarer kontrollingeniøren.

Nybrottsarbeid

Bjelland AS har ikke brukt jetpeling på noen prosjekt tidligere, men synes det er svært spennende at fylkeskommunen og rådgiver COWI AS, velger å prøve nye metoder for å forhindre tilsig av vann i byggegropen.

– Jetpeling blir utført ved at en borekrone og flere dyser i enden av borestrengen føres ned i jorda til ønsket nivå. Når boret trekkes opp, pumper det ut en blanding av sement og vann under høyt trykk. Sement og vann blandes da med jorden og vi får store betongpeler, eller -søyler, forklarer Kyrre Nilsen, som er anleggsleder i Bjelland AS.

Mindre støy

Sammen med byggeleder Robert Haider, viser Mahamud Hussein Dahir hvor store søylene de peler ned i jorden blir når de størkner. 

– I diameter er de to meter, men søylene overlapper hverandre, sånn at de sammen lager en vegg. Her går pelene 11 meter ned i bakken, forklarer Dahir.

Litt lenger borte, mot husrekken i Kristine Bonnevies vei står peletårnet og jobber med en ny jet-pel. Anleggsarbeidet rundt bygging av tilkomstveiene til nye SUS skaper mye støy for naboene. Med den nye metoden håper kontrollingeniøren at naboene plages litt mindre.

Jetpelingen lager bare lyd når boret føres opp og ned i vannmassene, en nesten behagelig skvalpende lyd. Dessverre er det likevel langt fra stille på arbeidsplassen.

– Dette er nytt for oss, så vi prøver det ut. Noen steder, mot hovedveien, bruker vi vanlig spunting for å stabilisere grunnen. Det kan bråke mye, sier kontrollingeniøren.

Må rense vannet

Det går mye vann med til å pele på denne måten. Derfor blir det også mye vann til overs.

– Vi renser vannet og tar prøver for å forsikre oss om at det ikke er forurenset før vi slipper det ut, sier Dahir.

Det er Statsforvalteren som vurderer og godkjenner vannprøvene.

Bedrer trafikksikkerheten

Hele prosjektet innebærer å utvide Kristine Bonnevies veg og lage ny adkomst til nye SUS, med høyresvingefelt i Kristine Bonnevies veg, i krysset med den nye tilkomstveien. Vi bygger også nye sykkelveier, fortau og ny busslomme i Madlaveien. I Kristine Bonnevies veg blir krysset signalregulert.

Prosjektet skal være ferdig i 2023.

For fylkeskommunen og entreprenør Bjelland AS er jetpeling en nye metode for å stabilisere grunnen i byggeperioden. Fra venstre: Mahamud Hussein Dahir, kontrollingeniør i Rogaland fylkeskommune, Robert Haider, byggeleder i Rogaland fylkeskommune, og Kyrre Nilsen, anleggsleder i Bjelland AS. Jetpele-tårnet viser øverst til høyre i bildet.
Til toppen