Plan for ny bru til Risøy er klar

Rogaland fylkeskommune har laget forslag til reguleringsplan for ny vei til Risøy. Planforslaget behandles av politikerne i Utvalg for plan og miljø i Haugesund kommune 24. november.

Bru som går fra fastlandet og over sundet til Risøy. Undersiden er buet. - Klikk for stort bildeNy bru til Risøy er planlagt med en underliggende bue, som gir den lik form som andre bybruer langs innseilingen til Haugesund. (Flere bilder nederst i saken)

– Ny bru til Risøy er et stort og viktig byutviklingsprosjekt for Haugesund, og vil fjerne tungtrafikken som i dag går gjennom sentrum for å kjøre over dagens bru til Risøy, forteller prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune.

Prosjektet vil koste rundt 750 millioner kroner og planområdet omfatter en veistrekning på omtrent 1,3 km. Ny fylkesvei er planlagt med ett kjørefelt i hver retning og i hovedsak sykkelfelt og fortau på begge sider.

Planen starter i nord ved dagens Risøy bru, går over den sørlige delen av øya langs en eksisterende kommunal vei. Videre går veien via en sjøfylling ved Storasundskjærene, krysser Smeasundet med en ny bro og kobles til dagens rundkjøring i Salhusveien.

Underliggende bue

Den nye brua blir omtrent 250 meter lang, og er planlagt med en underliggende bue, som gir den en lik form som andre bybruer langs innseilingen til Haugesund. I planen er det foreslått at brua skal ha en seilingshøyde på 13 meter, det samme som Hasseløy bru er i dag.

– Vi foreslår ei bru som er lavere enn den gamle, en av grunnene til det er at den da blir bedre å bruke for syklister, forklarer Kalkvik.

Skipsstøtvern

I tillegg til veianleggene omfatter planen et område i sørenden av Storasundskjærene som er satt av til skipsstøtvern. Et skipsvern er aktuelt å etablere for å hindre at større skip i drift kan skade brua.

Ny bypakke må på plass

For å finansiere den nye brua, må en ny bompengefinansiert bypakke på plass. Ny bru over Smeasundet til Risøy er det største prosjektet i ny bypakke for Haugesund og fastlands-Karmøy.

– En viss andel av prosjektene i forslag til ny bypakke, må ha godkjent reguleringsplan før søknaden kan sendes til Stortinget om ny bypakke, sier Kalkvik.

Dersom politikerne vedtar å gå videre med planen, blir plandokumentene tilgjengelige for alle som vil sette seg inn i innholdet i forslaget. Da er det mulig å komme med innspill til planen i løpet av høringsfasen.

Rogaland fylkeskommune har laget planforslaget for ny bru til Risøy, i tett dialog med Haugesund kommune. Norconsult AS er rådgivende konsulent i prosjektet.

Ny bru i mørket med lilla lys under buen på undersiden - Klikk for stort bildeNy Risøy bru med lys Illustrasjon som viser brua fra fugleperspektiv - Klikk for stort bilde