Nyeveien ble feiret med kake og koronarestriksjoner

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg klipper snoraFylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) klippet torsdag snora for å markere at fylkesvei 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland er ferdig.

- Dette er et stort løft for infrastrukturen i området vårt! Fylkesvaraordføreren viser til at trafikantene med den nye strekningen har en trafikksikker snarvei utenom Ganddal. Veien er viktig for næringstrafikken, og avlaster veien gjennom Ganddal og Hoveveien.

Med stort løft refererer fylkesvaraordføreren også til første del av strekningen, Brunnholen bru som går over Godsterminalen på Ganddal. Brua ble ferdig i juni 2019, og er bygget med en helt spesiell metode, en såkalt Incremental Launching Method (ILM).

Entreprenøren har vært arbeidsfelleskapet Bjelland AS og SV Betong. Entreprenøren støpte den 248 meter lange brua i seksjoner inne på det ene landkaret og skøyv disse deretter over mot terminalen med millimeterpresisjon.

I europeisk målestokk er det ikke tidligere på denne måten bygget ei bru med tilsvarende krumming. 

Utsatt markering

Trafikken var i gang på den nye veien allerede 3. april, men som så mye annet denne våren, måtte markeringen vente på grunn av korona.

- På grunn av Korona-situasjonen måtte vi utsette offisiell åpning til i dag. Blant annet ble ikke veien ferdig merket før en stund etter åpning, ettersom, de som skulle gjøre den endelige jobben er utenlandske arbeidere som ikke kom inn i landet, forklarer seksjonsleder Jonas Meling.

Koronasituasjonen preget også åpningsmarkeringen.

- Vi pleier å invitere alle som på en eller annen måte har bidratt i arbeidet, både med planer og bygging. Denne gangen hadde vi et tak på 50 mennesker. I tillegg passet vi på at folk holdt en meters avstand til hverandre. Men været er jo strålende, så det gjør ting mye lettere, sier seksjonslederen.

 

Dyrere enn planlagt

Prosjektet Skjæveland-Foss Eikeland er en del av har den siste tiden fått en del oppmerksomhet i media på grunn av kostnader. Strekningen er en del av Bymiljøpakken, og det største prosjektet som skulle finansieres med penger fra den gamle Nord-Jærenpakken. Det er nå satt gang arbeid med å gå igjennom alt som har skjedd i overgangen mellom den gamle Nord-Jærenpakken og Bymiljøpakken. Det skal være klart i høst.

Trafikksikker snarvei

Første del av veistrekningen åpnet i fjor sommer. Da ble det mulig å kjøre fylkesveien fra rundkjøringen på Skjæveland, over Brunnholen bru ved Godsterminalen på Ganddal og til Kvernelandsveien. Med den nye strekningen kan bilistene også kjøre videre helt til Foss Eikeland.

Veien sørger for en bedre forbindelse mellom øst og vest der folk bor og jobber i denne delen av regionen. Den får også en viktig funksjon for næringstrafikken, og blir en avlastning for trafikken som i dag belaster veinettet gjennom Ganddal og Hove. I tillegg får veien betydning for utvikling av boligområder øst i Time og Klepp, og for å flytte mer gods fra vei til bane.

Den nye fylkesveien er bygget og planlagt som første etappe av Tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein, men arbeidet med disse planene stoppet opp høsten 2019.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap) presiserte i sin tale at han ønsker trøkk på tverrforbindelsen framover. Han beklaget at veiprosjektet har fått en uventet ekstra kostnad, men at det var viktig å få veien på plass.

   

Takket tålmodig entreprenør

Arbeidet med strekningen startet i 2017. I løpet av byggeperioden på to og et halvt år har prosjektet av ulike årsaker hatt fire forskjellige prosjektledere. Både avdelingsleder Astrid Eide og byggeleder Tine Renate Bjerga takket entreprenøren for at de har vært så tålmodige.  

I byggeperioden har entreprenøren brukt mer enn 300 000 arbeidstimer, og det har vært opp imot 100 arbeidere på anlegget.

I tillegg til Brunnholen bru er det bygget nesten 2,4 kilometer vei, tre rundkjøringer, 1,6 kilometer sykkelvei og ni underganger for dem som sykler og går.