Møtes før sommeren for å fordele resten av pengene i pakken

Styringsgruppa i Haugalandspakken skal ha møte før sommeren for å lande hvilke prosjekter som skal finansieres med de cirka 474 millionene som per i dag ikke er fordelt i pakken.

Når neste møte i styringsgruppa i Haugalandspakken skjer, er ennå ikke avklart, men styringsgruppa skal ha møte før sommeren. I møtet 5. mai fikk administrasjonen i Rogaland fylkeskommune i oppdrag å jobbe videre med og kvalitetssikre kostnadstallene i disse to alternativene:

  • Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og etablering av internvegnett), Salhusveien og Fagerheim-Ekrene med oppstart i sør
  • Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og etablering av internvegnett) og Fagerheim-Ekrene med oppstart i nord