Justerer sambruksfeltet i Karmsundgata

Fredag 19. januar ble 2+ skiltene mellom rundkjøringen ved Meny og rundkjøringen i Storasundgata tatt bort i begge kjøreretninger. I tillegg vil 2+ skiltet etter rundkjøringen ved Opelbygget bli flyttet noe nordover, slik at bilistene får nok plass til å foreta filskifte før de kommer inn i sambruksfeltet. 

Skilt med 2+ som betyr at to eller feler må sitte i bilen for at bilen kan kjøre i dette feltet - Klikk for stort bildesambruksfelt

– Vi har fulgt med på hvordan sambruksfeltet fungerer etter veiåpningen den 20. desember, og ser at det er behov for å gjøre visse justeringer for å forbedre trafikkavviklingen i Karmsundgata. Nå justerer vi skiltplasseringene for å forbedre trafikkflyten, sier Per Øyvind Bru som er seksjonssjef prosjekt Nord-Rogaland i Rogaland fylkeskommune.

Dette er eller blir endret:

  • 2+ skiltene mellom rundkjøringen ved Meny og Storasund-rundkjøringen er tatt bort. Merkene i veibanen blir fjernet i neste uke så snart snøen forsvinner. Denne veistrekningen har nå ordinær regulering med 4 felts vei.
  • Sør i Karmsundgata fra rundkjøringen ved Opelbygget blir 2+ skiltet snart flyttet litt nord. Dette vil gi bilistene litt mer plass til å skifte fil før de kommer inn i sambruksfeltet. 

 

– Vi har mottatt mange henvendelser fra publikum om sambruksfeltet. Etter åpningen av veien har Rogaland fylkeskommune gjennomført en undersøkelse av det nye trafikkmønsteret i Karmsundgata. Vi ser at det er behov for å gjøre noen endringer på sambruksfeltet for å forbedre trafikkavviklingen. Denne uken fikk vi godkjenning fra Statens vegvesen til å gjøre de justeringene vi ønsker i Karmsundgata. 2+ skiltene nord for rundkjøringen ved Meny er fjernet i dag. Øvrige endringer vil bli gjort så snart været tillater det, sier Bru.

Derfor har Karmsundgata sambruksfelt

Sambruksfeltet vil fremme mer miljøvennlig ferdsel, og stimulere til økt bruk av el-bil og samkjøring. I et sambruksfelt er det mange kjøretøy som kan kjøre; buss, el-bil, taxi, motorsykkel, moped, sykkel, utrykningskjøretøy og alle biler med to eller flere ombord, altså minimum sjåfør og én passasjer. 

Sambruksfelt i Karmsundgata ble vedtatt i formannskapet i Haugesund kommune 16. september 2020. Da ble det også vedtatt å oppgradere gang- og sykkelveinettet øst og vest for planområdet i tråd med faglige anbefalinger fra saksutredningen.

Les mer i nyhetsartikkelen Karmsundgata får sambruksfelt