Feira betre veg mellom Knapphus og Sandeid

Fredag 3. februar klokka 13–15 var det offisiell markering av at arbeidet med fornying av fylkesveg 46 Knapphus – Sandeid er ferdig.

Mann 60+ klipper båndet og åpnar offisielt strekninga Knapphus-Sandeid - Klikk for stort bildeFylkesvaraordførar Arne Bergsvåg stod for offisiell markering av at vegstrekninga Knapphus – Sandeid er ferdig. Til høgre står ordføraren i Vindafjord Ole Johan Vierdal.

Inviterte fekk vere med på busstur med guide og stopp undervegs. Leiar for veg og forvaltning Astrid Eide og ordførar i Vindafjord Ole Johan Vierdal held tale. Opning og snorklipping inne i bussen ved fylkesvaraordførar Arne Bergsvåg. På Nesheimstunet fekk gjestane kaffi og kake før retur til Knapphus.

– Fornyinga av fv. 46 mellom Knapphus og Sandeid er eit prosjekt vi er veldig godt fornøgde med. 14 km veg har blitt utbetra og er no betydeleg betre og tryggare å køyre på, seier seksjonssjef Ann Mari Sandvin Hardeland.

Nyasfaltert vei og deler av veikanten har fått fin steinmur. - Klikk for stort bildeFv. 46 Myrå, vegen er utbetra og utvida slik at det er plass til to køyrefelt. Gul midtstripe blei påført etter at bildet blei tatt.

Strekninga var både smal, svingete og uoversiktleg fleire stadar – men ikkje no lenger. Sidan 2018 har Rogaland fylkeskommune jobba med å fornye vegen, som er blitt breiare, rettare og har fått gul midtlinje. Tre bruer har blitt oppgradert: Fossebekken bru, Gjerdebekken bru og Dølja bru. Sideterrenget er blitt sikra mot utforkøyring med nytt rekkverk og vegkantane er forsterka. Utbetringa av vegstrekninga har kosta omtrent 70 millionar kroner.

Ikkje eit vanleg prosjekt

– Knapphus – Sandeid er eit såkalla fornyingsprosjekt. I dette ligg det at standarden er heva ved at det er investert i eksisterande veg, og det er utført tiltak med driftsmiddel, blant anna asfaltering og bruvedlikehald.

Resultatet er ein veg som har fått forlengde levetida betydeleg. Denne måten å utbetre ein veg på er noko fylkeskommunen vil fortsette med. Dette kjem fram i nytt handlingsprogram for fylkesvegar. Vi liker å seie at vi får meir veg for pengane når vi fornyar ein veg i stede for å bygge ny, seier Sandvin Hardeland

Fornyingsprosjektet Knapphus – Sandeid blei vedteken som eit prioritert prosjekt i handlingsprogrammet for fylkesvegar for 2018–2021 (23).

Fornyinga av Knapphus – Sandeid blei delt opp i fleire delprosjekt:

  • Knapphus – Kårhus
  • Kårhus – Gjerdesdalsvatnet
  • Ilsvåg – Ilsneset
  • Sandeid – Ilsneset del 1 og del 2
gammal veg med lomme slik at to bilar kan passere kvarandre. - Klikk for stort bildeSlik såg vegen ut før fornying. Bildet er frå fv. 46 Sandeid–Ilsneset del 1 Breiare veg med gul midtstripe - Klikk for stort bildeSamme veg etter fornyinga. Vegen er bygd ut