Signering av kontrakter

Skal du kjøpe eller leie buss, lydanlegg, bil eller andre ting til russetiden? Da kan bør du sjekke Forbrukerrådets nettsider for å unngå problemer før russefeiringen setter i gang. 

Skrevet av: Maren Van Buren Struksnæs, Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill, i Forbrukerrådet

Allerede har reklame rettet mot de som skal være russ i 2024 og 2025 begynt.  Forbrukerrådet er en intresseorganisasjon for forbrukere, og tilbyr hjelp til folk som har forbrukerspørsmål. Det gjelder selvfølgelig også for kommende russekull!  

Skal du skrive under en kontrakt, for eksempel for leie eller kjøp av russebuss, russesanger eller leie lydanlegg? 

– Vi opplever hvert år at russ skriver under på kontrakter som er både dårlige og ulovlige. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han leder teamet i Forbrukerrådet som jobber med grunnleggende forbrukerrettigheter.  

Hvilket ansvar har russegruppa?

Forbrukerrådet ønsker å hjelpe russegrupper slik at flest mulig får en problemfri russetid, i hvert fall når det gjelder det forbrukerrettslige. 

– Før russegrupper skriver under på eller godtar avtaler for bussleie, konseptutvikling, sanger eller lignende, er det uansett svært viktig å inngå en avtale mellom deltakerne i russegruppen, sier Iversen.  

En avtale mellom medlemmene i en russegruppe bør være skriftlig, og inneholde noen viktige punkter. Hvilket ansvar har deltakerne, hva skjer hvis noen vil trekke seg, og hva skal til for at russegruppa kan oppløses? Det kan være lurt å få ned på papir, så man slipper problemer hvis noe skulle skje. 

Husk at hvis du er under 18 år må du involvere dine foreldre eller foresatte før du signerer en avtale.  

Hva bør du se etter før du inngår avtaler? 

Leie av buss og utstyr, utvikling av konsepter samt kjøp av graffiti og sanger er dessverre ikke så godt beskyttet med dagens lovverk. Likevel finnes det lover og regler som vil kunne gi deg en viss beskyttelse.

– Det betyr at kontrakten mellom dere og selskapet er enda viktigere enn ellers, sier Iversen, som hvert år ser kontrakter som inneholder punkter som er ulovlige, sier Iversen 

Iversen understreker også at avtaler som inneholder minst ett rødt flagg, ofte inneholder flere.  

– Noe som er i strid med loven binder ikke deg som forbruker. Det vil si at om kontrakten eller avtalen har ulovlige punkter, er du egentlig ikke tvunget til å følge den. Vi minner likevel om at det beste er å unngå avtaler med ulovlige vilkår i første omgang, så slipper du problemer og bekymringer før og under russetiden, sier Iversen. 

Du kan selv sjekke om det er noen røde flagg som dere bør være på vakt mot når dere skal inngå avtaler til russetiden: 

Problem: Selger av russelåter, graffiti, design eller lignende er ikke forpliktet til å levere noe konkret.

Risiko: Kun en “innsatsforpliktelse” gir lav forutsigbarhet og ofte ikke det resultatet du ønsket. Med innstasforpliktelse mener man at selger ikke har krav på å faktisk levere et ferdig produkt.  

Råd: Forsøk å få inn i avtalen en konkret beskrivelse av det resultatet selskapet skal levere til dere – f .eks en eller flere ferdige låter, et visst antall design til trykk eller lignende.

Problem: Kontrakten sier ikke noe om hvilke rettigheter du har hvis selskapet ikke leverer som avtalt. 

Risiko: Hvis kontrakten ikke sier noe om hvilke rettigheter du har dersom selskapet bryter avtalen, blir det som regel en vanskelig tvist dersom selskapet får leveringsproblemer. 

Råd: Kontrakter skal være balanserte og rimelige. Dersom selskapet ikke leverer som avtalt, så skal du for eksempel ha rett på reduksjon i prisen eller erstatning.  

Problem: Avtalen begrenser retten til å skrive ærlige omtaler av selskapet.  

Risiko: Begrensninger i friheten til å offentlig omtale utleieselskapet ødelegger konkurransen i markedet, og favoriserer tvilsomme selskaper. Vilkår som beregner denne friheten, er ulovlig. 

Råd: Be om at slike vilkår fjernes fra avtalen og vis til at slike vilkår er ulovlig.

Problem: Dere blir presset til å signere kontrakten raskt, ofte med beskjed om at mange andre også er interessert i bussen. 

Risiko: Tidspress fører til at du leser ting mindre nøye, og ikke har tid til å spørre om hjelp.  

Råd: Be om tilstrekkelig tid til å gjennomgå kontrakten, og spør foresatte om hjelp hvis du trenger det.  

Problem: Personer under 18 år blir bedt om å skrive under på kontrakten.  

Risiko: Personer under 18 år har svært begrenset rettslig handleevne, og kan ikke pådra seg forpliktelser inn i fremtiden. Her må foreldre eller foresatte involveres før signering.  

Råd: Ikke signer avtalen hvis du er under 18 år uten å involvere en foresatt. 

Problem: Det du leier er ikke forsikret eller russegruppen har hele ansvaret dersom det du leier blir skadd. 

Risiko: Uten forsikring kan det bli veldig dyrt dersom tingene går i stykker, enten det er skyldes uhell, ulykke eller hærverk. Et totalt ansvar for alle skader kan betyr mange millioner av kroner i potensielt ansvar for russegruppen din.  

Råd: Sørg for å få utstyret forsikret så langt det lar seg gjøre, eller at ansvaret til russegruppen er begrenset av en egenandel.  

Problem: Du må betale hele kjøpe- eller leiesummen på forskudd.

Risiko: Dersom selskapet går konkurs kan alle pengene være tapt, og dersom avtalen ikke holdes har du ingen penger å holde tilbake. 

Råd: Dere bør kunne holde igjen minst 25-50 prosent av kjøpesummen til dere har fått det dere har betalt for. 

Problem: Avtalen inneholder punkter om taushetsplikt eller konfidensialitet. 

Risiko: Slike vilkår hører ikke hjemme i forbrukerkontrakter i det hele tatt, og  kan føre til at russegruppen ikke spør foresatt om bistand før signering. 

Råd: Ikke signer kontrakter med vilkår om taushetsplikt – be om at disse fjernes under henvisning til at dette er ulovlige avtalevilkår.