Politiets råd

Politiet har mange års erfaring med russefeiringen, og bidrar til mange oppgaver knyttet til russetiden. Under kan du se noen gode råd fra politiet:

Tekst og foto: Sør – Vest politidistrikt

Råd i russetiden

 • Pass på dere selv og hverandre slik at dere får en fin og trygg russefeiring.
 • Informer hverandre og politiet om mistenkelige personer/handlinger, og ikke oppsøk personer og steder som du ikke er trygg på.
 • Lytt til råd og pålegg fra politiet.
 • Oppgi personalia til politiet hvis du blir bedt om det.
 • Aldri oppgi falsk identitet på deg selv eller andre. Det er straffbart.
 • Oppretthold lovpålagt nattero mellom kl. 23.00 – 06.00.
 • Tenk alltid på egen og ikke minst andres sikkerhet i trafikken.
 • Sjåfør skal alltid være edru og må IKKE forstyrres under kjøring.
 • La russetiden være for russen og ikke ha med mindreårige på rulling.
 • Ta hensyn til andre mennesker og dyr – unngå unødvendig støy.
 • Det finnes mange useriøse aktører som ønsker å tjene penger på russen. Husk: Er noe for godt til å være sant, så er det som regel det.
 • Ikke skriv under på noe før du har rådført deg med voksne som du stoler på.

Alkohol og rus

 • Ikke drikk deg overstadig beruset. Dømmekraften til å ta gode valg svekkes og du kan havne i en sårbar situasjon.
 • Ikke bruk illegale stoffer etter eget ønske, ikke bare fordi det er ulovlig, men også fordi det kan inneholde ukjente stoffer som akutt kan skade din helse.
 • Ha kontroll på egen drikke – ikke del med noen. Ikke la glass og åpnede flasker stå ubevoktet.
 • Ikke la deg presse til å drikke mer enn du selv ønsker eller tåler.
 • Pass på så du ikke utsetter andre for drikkepress.
 • Bruk av narkotika er ulovlig. En del får tilbud om narkotika, men de fleste sier NEI!
 • Det er helt greit å si nei til alkohol og andre rusmidler

Seksuelle overgrep/voldtekter

Rundt 40 prosent av alle voldtekter skjer i forbindelse med fest. Har man vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, skal du ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre.

Russefester/arrangementer

Russetiden fører med seg mange russefester/arrangementer. Husk at fester/arrangementer av en viss størrelse skal varsles skriftlig til lokalt politiet i god tid. Politiet vil da hjelpe til med gode råd og veiledning for at festen skal bli tryggest mulig for alle. Dersom man legger opp til salg, servering eller medbrakt alkohol, må arrangør gå i dialog med vertskommunen vedr. evt. krav om skjenkebevilling.   

Bildedeling og nettvett                                                                                  

Tenk over hva dere tar bilde/video av, og hva dere deler på nett. Husk at det er ulovlig og straffbart å dele bilder av andre uten deres samtykke. Bilder/videoer som legges ut på nett blir dessverre aldri borte. Ta vare på minnene fra russetiden på en god måte, slik at fremtiden ikke påvirkes av uønskede konsekvenser.

Drikking på offentlig sted                                                                                             

Det er forbudt å drikke eller servere alkohol på gate, torg, veg, park eller på annen offentlig plass/sted.

Håndhevelse av den offentlig ro og orden                                                               

Politiet kan gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden (eks. høy musikk) Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig adferd forstyrrer den alminnelige fred og orden, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder. På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.

Inngrep overfor berusede personer                                                          

Politiet kan innbringe enhver som pga. beruselse forstyrrer den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre. På offentlig sted er det forbudt å kaste fra seg og knuse glass, urinere eller på annen måte gjøre fra seg. Politiet oppfordrer russen til å ikke benytte glassflasker.   

All bruk og befatning med narkotika er straffbart.

Konsekvenser                                                                  

En straffereaksjon har mange negative konsekvenser for rullebladet, reiser/visum til utlandet, studier/utdannelse, militærtjeneste, utsettelse/inndragning av førerkort, sosiale konsekvenser og tillitsbrudd overfor familie og venner.

Fire ting som er lurt å ta med seg videre:

 1. Ta gode valg. Du er bare russ en gang – sørg for at det blir et fint minne for deg og andre
 2. Ta vare på hverandre
 3. Respekter et NEI!
 4. Respekter omgivelsene – ta hensyn til andre