Samarbeidspartnere

Tiltaksgruppen for en trygg og inkluderende russetid i Rogaland er et samarbeid mellom kommunene ved sine SLT- koordinatorer, politi, skolene (rådgivere i seksjon skole, rektorer og andre som skolene har utpekt), mobbeombudene, elev- og lærlingeombud, PPT, kommunikasjon og utdanningsforbundet. 

I tillegg har Forbrukerrådet og Statens vegvesen bidratt med innhold til nettsidene.