Skolens avtale med russen

De videregående skolene i Rogaland fylkeskommune ønsker at alle avgangselever får en fin russetid. Avgangselever har også et ansvar for at alle skolens elever opplever et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.

Her er forslag til avtale som er sendt til skolene. Den vil være ulik fra skole til skole etter drøftinger mellom russestyre og ledelsen på skolen:

  1. Skolereglementet og straffeloven gjelder uten unntak også for russen. Det presiseres at skolereglementet også gjelder for skoleveien og skoleturer.
  2. Hærverk/tilgrising blir anmeldt. Ansvar for opprydding samt dekning av kostnader ved oppryddingen, vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
  3. Det er ikke tillatt å ha vanngevær, vannpistoler og lignende inne i skolebygget eller andre lokaler skolen bruker. Russen skal ikke invitere til/delta i vannkrig på skolens område. 
  4. Det skal ikke forekomme noen form for svartelisting/mobbing/trakassering av medelever, og russestyret skal arbeide aktivt mot dette. 
  5. Skolens ledelse informerer avgangselevene om ev. konsekvenser knyttet til russens knutereglement. 
  6. Skolen arrangerer møter mellom avgangselevene og politi/helsesøster, foreldremøte for avgangselevene og er tilgjengelig for ytterligere veiledning. 
  7. Skolen unngår å legge prøver til mandagen etter russetreffet i Kongeparken. 
  8. Skolen stiller klasserom til disposisjon når russen skal avholde møter og lignende på dagtid. Russen er ansvarlig for at rommene er ryddige etter møtene. 

Det er noen skoler som har valgt å legge til flere punkter i deres avtale. Ta kontakt med din skole dersom du vil vite mer.