Spesialundervisning

Dersom du ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning.

Du har de samme rettighetene som andre elever når du har rett til spesialundervisning.

Du velger selv om du skal ha spesialundervisning.

Søke skoleplass

Søknadsfrist for å søke videregående skole med fortrinnsrett og individuell behandling er 1. februar 2021.

Slik søker du skoleplass

Du kan lære mer om tilrettelagt opplæring i våre videregående skoler hos Vilbli.no.

Du har rett til rådgivning om spesialundervisningen

Alle elever har rett til nødvendig rådgivning.

Det innebærer informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjørelser om framtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Skolen som du går på, har ansvar for at du og dine foresatte får nødvendig rådgivning og informasjon om dine rettigheter. De skal også sørge for at du får nødvendig tilrettelegging og oppfølging.

Les mer om spesialundervisning.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Du kan få hjelp av PPT slik at du kan få utbytte av opplæringen.

Veileder om spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har laget sider om spesialundervisning og rettigheter. Informasjonen er oversatt til ulike språk.

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjene er Rogaland fylkeskommunes styringsdokument. Den beskriver vårt system som skal ivareta en forsvarlig praksis for gjennomføring av spesialundervisning. 

Les planen i dette dokumentet (PDF, 900 KB).

Klage på spesialundervisning

Les mer om klageretten og hvor du skal sende klagen.