Vurdering og klagerett

Det er prøvenemnda som vurderer prøven din. For å sikre at alle prøver blir vurdert objektivt og rettferdig er det laget vurderingskriterier. Hvis du får karakteren ikke-bestått har du rett til å klage.

Vurdering av prøven

Alle prøver skal vurderes objektivt og rettferdig. Det er derfor laget vurderingskriterier i alle fag. Prøvenemnda bruker vurderingskriteriene når prøven skal vurderes og du kan få karakteren:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke-bestått

Her finner du vurderingskriterier

Hva skjer hvis jeg ikke består prøven?

Hvis du får ikke-bestått prøve må du melde deg opp til andregangsprøve. Vi anbefaler at lærebedriften din sender ny oppmelding. Du kan tidligst melde deg opp til ny prøve når klagefristen er ute. Klagefristen er tre uker etter du mottok resultatet på prøven.

Hvis du får ikke-bestått på andregangsprøven må du gå opp til ny prøve som praksiskandidat.

Forberedelse til ny prøve

Før andregangsprøven anbefaler vi at du forbereder deg godt. Les gjennom begrunnelsen til prøvenemnda som du fikk tilsendt. Her står det hva du må jobbe med til neste gang. Les også gjennom læreplanen i faget ditt. Den sier hva du skal kunne i faget.

Klage på resultatet

Du kan klage på resultatet ved ikke-bestått prøve. Skriftlig klage må sendes innen tre uker fra du mottok resultatet. Du kan klage på to grunnlag:

Klagen sendes til Rogaland i fylkeskommune i eDialog. Du kan ikke sende inn oppmelding til ny prøve før klagen er behandlet ferdig.