Hvordan foregår kompetanseprøven?

Er du snart ferdig med læretiden? Da er det på tide å forberede seg til kompetanseprøven.  

Hvordan sender jeg oppmelding til prøve?

Det er lærebedriften din som sender oppmelding til prøve i Vigobedrift. Tilpasset læreplan skal sendes sammen med oppmeldingen. Den sier hvilke kompetansemål du har jobbet med i læretiden.

Når oppmeldingen er godkjent sendes den til prøvenemnda i faget. Lærebedriften og prøvenemnda avtaler et passende tidspunkt for å gjennomføre prøven. Du må møte på tidspunktet som er avtalt.

Hvordan ser kompetanseprøven ut?

Det er prøvenemnda som lager prøven, men lærebedriften din kan komme med forslag til oppgave. Prøven består av utvalgte kompetansemål fra den tilpassede læreplanen. 

Kompetanseprøven skal være et praktisk arbeid og prøven består av fire deler:

Hvor lenge varer prøven?

Prøven må tas innenfor tidsrammen som er oppgitt i læreplanen. Dette vil variere fra fag til fag. Prøvenemnda vil gi nærmere informasjon når du blir innkalt til prøve.

Nasjonale læreplaner