Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig.

Hvorfor skal du bli lærebedrift?

  • Du får være med å utdanne nye fagarbeidere
  • Du bidrar til å sikre fremtidig kompetanse i faget ditt
  • Det er en mulighet til å rekruttere nye fagarbeidere
  • Du får være med å forme en lærling
  • Lærlingen kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
  • Lærlingen kan komme med nye tanker og ideer
  • Du får tilskudd for å gi opplæring

Hva innebærer det å være lærebedrift?

En viktig oppgave som lærebedrift er å gi opplæring i den nasjonale læreplanen i faget. For å sikre at det blir gitt opplæring i hele læreplanen skal du lage en intern opplæringsplan som brukes aktivt i opplæringen.

Det er viktig at lærlingen får kontinuerlig veiledning og vurdering for å kunne utvikle seg. Det skal også gjennomføres en halvårssamtale hvor dere legger en plan for videre opplæring.

I løpet av læretiden er det viktig at lærlingen får mulighet til å trene seg på prøvens fire deler. Vi anbefaler også at det gjennomføres en minifagprøve eller delprøver slik at lærlingen er best mulig forberedt til fag- eller svenneprøven. Det er lærebedriften som er ansvarlig for å sende oppmelding til prøve. 

Husk at alle lærlinger og lærekandidater skal ha en ansettelsesavtale og en godkjent lærekontrakt. Det er også viktig å inkludere lærlingen i det sosiale fellesskapet på jobben. 

To ulike veier for å bli godkjent lærebedrift

Lærebedrift i opplæringskontor

Det betyr at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Du får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen din. I Rogaland er det opplæringskontor som dekker de fleste bransjer. Tilskuddet blir fordelt mellom lærebedriften og opplæringskontoret.

Selvstendig lærebedrift

Det betyr at bedriften har egen godkjenning. Som selvstendig lærebedrift er du selv ansvarlig for å følge opp lærlingen. For å bli godkjent lærebedrift må du lage en intern opplæringsplan som viser hvordan dere skal gi opplæring i hele læreplanen.