Tar tall fra videregående opplæring for trivsel på alvor

Andelen elever i videregående skole som opplever mobbing øker i alle fylkene på tvers av trinnene. Økningen er lavest i Rogaland.

De nyeste tallene fra Elevundersøkelsen viser at i skoleåret 2023 til 2024 har andelen elever som opplever mobbing i videregående opplæring i Rogaland økt. I årets elevundersøkelse rapporterer 4,5 prosent av elevene om mobbing, mot 3,4 prosent i fjor.

Eiliv Fougner Janssen. Foto - Klikk for stort bildeEiliv Fougner Janssen, fylkesopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Tallene for Rogaland fylke følger en nasjonal trend. Utdanningsdirektoratet (Udir) opplyser at de ser en markant økning i andelen elever som opplever mobbing på alle trinn – fra grunnskolen til videregående opplæring.

– Alle elever fortjener å ha et godt læringsmiljø uten mobbing og utenforskap. Tallene bekymrer oss, og vi tar dem på alvor, sier opplæringssjef i Rogaland fylkeskommune, Eiliv Fougner Janssen.

Han forsikrer om at det jobbes godt med læringsmiljø i de videregående skolene i Rogaland.

Sammenlignet med fylkene i resten av landet har Rogaland den laveste andelen av elever som svarer at de blir mobbet på tvers av de tre trinnene i videregående skole. Det opplyser Udir som en del av sine hovedfunn.

Se alle resultatene fra Elevundersøkelsen her.

Tall fra Elevundersøkelsen i Rogaland

Tall fra Elevundersøkelsen i Rogaland
År Vg1 Vg2 Vg3
2022-2023 3,4 2,9 2,3
2023-2024 4,5 4,3 3,2

Om elevundersøkelsen

  • Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.
  • Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer.
  • Undersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn i grunnskolen, og 1. videregående i høstsemesteret.