Rekordmange bedrifter ønsker fagarbeidere

Flere bedrifter ønsker å utdanne fagarbeidere. I 2022 var det 246 flere lærebedrifter å søke læreplass hos.

Lærling ved byggdrifterfaget på jobb i fylkeshuset - Klikk for stort bilde

Pilene peker oppover for arbeidslivet, og behovet for å rekruttere arbeidskraft er stort både i privat og offentlig sektor. 85 prosent av lærlinger i Rogaland fikk kontrakt med en bedrift i 2022.

– Det har aldri vært flere lærebedrifter å søke læreplass hos. Dette er positivt både for den enkelte som ønsker å bli fagarbeider og for næringslivet i Rogaland. Når vi vet hvilket stort behov det er for fagarbeidere framover, er dette en trend vi håper fortsetter, sier seksjonssjef for opplæring i bedrift, Catrine Utne Pettersen.

Høy grad av gjennomføring

Portrettbilde av fylkesopplæringssjef, Eiliv Fougner Janssen. Foto - Klikk for stort bildeFylkesopplæringssjef, Eiliv Fougner Janssen.

Gjennomføringen har aldri vært høyere i Rogaland. 83,6 prosent av de som startet i videregående skole i 2016, fullførte og bestod med studie- eller yrkeskompetanse. Det er høyere enn årskullet før.

Selv om gjennomføringen i løpet av fem og seks år har økt, var det færre som fikk bestått i alle fag skoleåret 2022/2023. Dette er likt for både gutter og jenter som tar studie- eller yrkeskompetanse.

– Vi er stolte av at det stadig blir flere som kvalifiserer seg til studier og arbeid. For å sikre fortsatt høy kvalitet i videregående opplæring vil samarbeid på tvers av skoler, lærebedrifter og administrasjonen være nøkkelen, sier fylkesopplæringssjef, Eiliv Fougner Janssen.

Trives godt

Å trives på skolen er viktig for å lære best og mest mulig. Gjennom en rekke regionale samarbeid har fylkeskommunen blant annet lagt til rette for livsmestringskurs og gitt ressurser for å styrke psykisk helse i skolen.

Fra resultatene i Elevundersøkelsen forteller elevene i Rogaland at de har høy trivsel, er fornøyde med faglig utfordringer og får god støtte fra lærerne. Trivsel på skolen får 4,3 av 5 i elevundersøkelsen, som er høyere enn fjoråret. I lærlingundersøkelsen kan man vise til en tilnærmet lik skår på 4,27.

Rogaland er i år fylket i Norge hvor elever opplever minst mobbing. Det viser resultatene fra Elevundersøkelsen.

Høydepunkter fra skoleåret 2022 og 2023

  • 16 455 elever og 5 960 lærlinger gikk i opplæring i Rogaland
  • 51 fagpersoner fikk stipend for å ta yrkesfaglærerutdanning
  • 37 lærere fra ulike videregående skoler var nettlærere i Nettskolen Rogaland
  • Antallet elever som deltok i ungdomsbedrift har aldri vært høyere – 1 195 elever var med

Resultatene er hentet fra Kvalitetsmeldingen 2023. Den beskriver kvalitet og resultater for videregående opplæring i fylket vårt.

Les hele Kvalitetsmeldingen for 2023 (PDF, 2 MB)