Nominer kandidater til Årets lærebedrift og Årets hederspris 2023

Vi trenger forslag til gode kandidater for å kunne dele ut prisene til verdige vinnere. Nå kan du sende inn forslag til hvem som bør få prisene.

Hvert år deler Rogaland fylkeskommune ut prisene Årets lærebedrift og Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæring.

Fristen for å sende forslag er til og med 9. oktober 2023 kl. 12.00.

Årets lærebedrift

Årets lærebedrift kjennetegnes av et eller flere av punktene nedenfor:

  • har et godt system for opplæring av lærlinger/lærekandidater
  • legger til rette for kompetanseheving hos sine instruktører/faglige ledere
  • har godt samarbeid med skoler ved f.eks. å ta imot og gi opplæring til elever i yrkesfaglig fordypning
  • jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeider og menneske
  • legger til rette for at voksne ansatte får mulighet til å oppnå fag-/svennebrev
  • har ansatte som deltar i prøvenemndsarbeid
  • deltar i utvikling av fagområdet/bransjen sin

Dersom bedriften du ønsker å foreslå ikke kjennetegnes av noen av punktene ovenfor kan du fremdeles foreslå dem, men ta med i begrunnelsen din hvorfor du mener de er verdige vinnere.

Fylkeskommunen vil vurdere alle innsendte forslag basert på en helhetsvurdering av bedriften.

Hvem kan motta prisen?

Selvstendige godkjente lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor kan motta prisen.

Hvem kan ikke motta prisen?

Opplæringskontor anses her ikke som en lærebedrift og kan ikke motta denne prisen, men de kan eventuelt nomineres til Årets hederspris.

Hvem kan sende inn forslag til prisen?

Det er ingen begrensninger for hvem som kan foreslå kandidater til prisene. Videresend denne melding til de du ønsker og tror kan ha gode forslag.

Nominer kandidat til Årets lærebedrift

NB: Det er kun forslag som sendes inn via digitalt skjema som blir vurdert.

Årets hederspris

Årets hederspris skal tildeles en vinner som kjennetegnes ved ett eller flere av punktene nedenfor:

  • På en unik måte har vist stort engasjement for fag- og yrkesopplæring
  • En god ambassadør for fag- og yrkesopplæring
  • Noen som har utmerket seg spesielt innen sitt fag

Hvem kan motta prisen?

Prisen favner vidt og kan tildeles både prøvenemndsmedlemmer, lærlinger, ansatte i lærebedrifter, andre enkeltpersoner, kommuner, opplæringskontor, skoler, organisasjoner eller andre.

Hvem kan ikke motta prisen?

Sittende medlemmer i YON eller ansatte i Opplæringsavdelingen kan ikke motta prisen mens de fremdeles innehar vervet/stillingen.

Hvem kan sende inn forslag til prisen?

Det er ingen begrensninger for hvem som kan foreslå kandidater til prisene. Videresend denne melding til de du ønsker og tror kan ha gode forslag.

Nominer kandidat til Årets hederspris

NB: Det er kun forslag som sendes inn via digitalt skjema som blir vurdert.

Hvem kårer vinnerne?

Vinnerne kåres av Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland (YON).

Hvis yrkesopplæringsnemnda ikke finner noen verdige vinnere blant de foreslåtte kandidatene et år, vil ikke prisene bli utdelt.