"Muligheter" synliggjør jobb- og utdanningsmuligheter

«Muligheter» er den nye møteplassen og informasjonskanalen for å synliggjøre hva som finnes av jobb- og utdanningsmuligheter i regionen.

Selve «møteplassen» vil bestå av en aktiv Facebook-gruppe hvor det fortløpende deles informasjon om kurs, etterutdanning, invitasjoner til jobbmesser, digitale konferanser og etter hvert møter hvor deltakerne kan møtes ansikt til ansikt. Prosjektet Muligheter er kommet i stand etter et initiativ fra Stavanger kommune, og med på prosjektet er NAV Rogaland, Rogaland fylkeskommune, LO Rogaland og næringsforeningene på Haugalandet og i Stavanger-regionen.

Kan tilby opplæring

– Rogaland fylkeskommune har fått tildelt statlige, øremerkede «koronamidler» til videregående opplæring og fagskole slik at vi kan tilby opplæring nettopp til denne målgruppen. Som tilrettelegger og leverandør av videregående opplæring, og fagskole, er informasjon om disse mulighetene Rogaland fylkeskommunes viktigste bidrag i prosjektet «Nye muligheter», sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Nye muligheter for arbeidssøkere

Arbeidsledigheten i Rogaland har økt kraftig i 2020. I slutten av april var nettoledigheten på hele 8,9 prosent, mens nå er den på 3,6 prosent, som fortsatt er høyt til å være vår region. Videre er 2,4 prosent delvis ledige og 0,4 prosent på tiltak. Det store målet er å vise mulighetene som allerede finnes i arbeidsmarkedet.
– NAV vet jo hvem disse er og har god oversikt, så skal vi samle disse og gi dem relevant informasjon slik at både det offentlige og det private næringsliv sammen viser og skaper muligheter for arbeidssøkere. I dag er det også en del ledige jobber, blant annet innen IT og transport. Men flere av de ledige er kanskje ufaglærte. Da må vi hjelpe til med å få dem på skinnene igjen, gjerne i form av videreutdanning eller kurs, slik at de blir aktuelle for denne type jobber, sier Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforening.

Forventer koronamidler også i 2021

På det meste var over 400 lærlinger permitterte i fylket. I dag er et tyvetalls lærlinger permitterte, men flere av dem får alternativ opplæring av sitt opplæringskontor.
– Framover må vi sikre tiltak for ledige, både for at de som ikke har fullført videregående opplæring får det, og for å bygge ny kompetanse. Det vil sikre bedriftene våre viktige ressurser når vi skal få skikkelig fart på viktige og nye næringer i Rogaland, sier Marianne Chesak.

De ekstra midlene som var øremerket fagopplæring, altså Tiltak for lærlinger og lærekandidater, har til nå bidratt til at 248 lærlinger og lærekandidater enten har fått læreplass, unngått permittering eller har kommet tilbake fra permittering.
– Spesielt mange bedrifter med lærlinger i elektrikerfaget og i restaurant og matfag-bransjen har søkt om midler. Vi har forventninger om at det blir tildelt såkalte «koronamidler» også i 2021 og at Rogaland fylkeskommune også da kan gi mulighet for bedrifter med lærlinger i hardt rammede lærefag til å søke om støtte, sier fylkesordføreren.

Digitale møter

Den offisielle åpningen av prosjektet Mulighetervar mandag 11. januar. Utover vinteren og våren vil det tilbys en rekke ulike temamøter. På grunn av koronasituasjonen vil de første møtene kun være digitale.
– Rent praktisk vil NAV sende ut tekstmelding om møtene i Muligheter via SMS til arbeidssøkere. Men alle møtene vil være åpne for alle, og noen møter vil være svært relevante for alle, mener strategidirektøren.
Arrangørene ønsker at deltakerne etter hvert skal komme med innspill på tematikk og bransjer som kan omtales nærmere på møter. NAV vil også komme med oppdateringer om status i arbeidsmarkedet utover i perioden.

Følg Muligheter på Facebook 

Fylkesordfører Marianne Chesaks tale under lanseringen av Muligheter mandag 11. januar 2021.