Ludvig Vea – årets matematikklærer

Ludvig Vea - Klikk for stort bildeLudvig Vea - lærer ved Åkrehamn videregående skoler er årets matematikklærer. Elin Sæterøy Salvesen Vea får prisen for sin unike evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull og relevant, og viser hvordan faget har praktisk nytte i yrkesfag. Vea får prisen torsdag 22. april.

Ludvig Vea, lærer ved Åkrehamn videregående skole, er årets matematikklærer og er tildelt Holmboeprisen for 2021. Det er Norsk Matematikkråd som står bak tildelingen. I begrunnelsen står det «Prisvinneren er en meget dyktig pedagog, og har, med sin bakgrunn som tømrer og byggmester, en unik evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull for elevene»

Prisvinneren er både stolt og takknemlig for at han får prisen, men deler æren og prisen med de rundt seg.Ludvig Vea - der han liker seg best - ute i felten. Elin Sæterøy Salvesen   
– Det er en stor ære å bli tildelt Holmboeprisen. Det at me blir verdsatt for vår måte å formidle matematikk på, setter jeg stor pris på. Jeg er glad jeg får dele prisen med mange; skolens ledelse, kollegaer, læringssenteret på skolen og alle de som har bidratt til at elevene lykkes med den pedagogiske tilnærming som me har valgt å jobbe etter.

Ledelsen ved skolen vår arbeider systematisk med pedagogisk utvikling, og de er opptatt av at me aldri glemmer å ha eleven i sentrum.

Jeg håper prisen kan være med å løfte yrkesfagene. Spesielt håper jeg at flere kan se at når elevene lære å anvende matetematikken i sine fag, lykkes flere med å gjennomføre utdanningsløpet, sier en stolt Vea.

Brenner for å utvikle matematikkfaget

Ludvig Vea har i en rekke år vært opptatt av å utvikle matematikkfaget. I perioden 2014–2017 utviklet han  sammen med to andre lærere ved skolen, en gjennomgående yrkesretting av matematikkundervisningen på bygg- og anleggsteknikk ved Åkrehamn videregående skole. Elevene opplevde økt motivasjon og lærelyst når de oppdaget nytten av det de skulle lære. Gjennomsnittskarakterene i matematikk har blitt markant bedre etter omleggingen. Dette gjelder både i standpunkt og på tradisjonelle skriftlige eksamener.

Dette skoleåret har bygg- og anleggsteknikk et prosjekt i samarbeid med elektrofag, hvor de skal bygge et lite «energihus». Kompetansemålene i matematikk er knyttet til prosjektet og elevene jobber med disse når de har bruk for det i byggeprosessen. På denne måten lærer de når og hvordan de kan bruke matematikken innenfor fagområdet sitt.

Livet består ikke av enkeltfag
 

Engasjementet for å utvikle matematikkfaget er stort.

– Noen har sine styrker i praksis og noen er mer teoretiske, men alle er gode til noe. Elevene våre lærer seg kunnskapen. De lære å bruke den, og det blir også naturlig for dem å tenke kritisk når me jobber med yrkesretta praktiske oppgaver. Mange av våre elever får vist sine styrker når de får praktisere. Når det er vanskelig å formidle opplæringen med ord og tall, er det godt å få visualisert det i praksis. Det er når eleven får praktiser at elevene forstår og kunnskapen sitter, forteller Vea.
Ludvig Vea i samtale med elever. - Klikk for stort bildeProblemløsning og matte. Ludvig Vea i samtale med en av elevene i klasse 1BAA for å finne hva som må til å legge planken riktig. Elin Sæterøy Salvesen  Vea deler gjerne sin unike kompetanse. Han var medlem av læreplangruppa til fagfornyelsen i bygg- og anleggsteknikk vg1. Han var også konsulent for læreplangruppa i naturfag på området yrkesretting. I løpet av årene har han vært veileder for en rekke studenter, både praktisk pedagogisk- og yrkesfaglærerstudenter. Mange av disse har latt seg inspirere av Veas helt spesielle evner til å skape interesse for og å formidle matematikk på. 

Viktig å se eleven og helheten  

Vea er oppfatt av at elevene skal se helheten i yrkesopplæringen, og sitatet «Livet består ikke av enkeltfag» er hans rettesnor. Det siteres han gjerne på. Han er ikke bare flink til å knytte matematikk til det praktiske arbeidet i verksteder eller byggeplasser. Vea legger stor vekt på å skape et trygt klassemiljø, der elevene får mot til å utforske og prøve, og der det å gjøre feil er en helt naturlig del av læringsprosessen. Gode personlige relasjoner er avgjørende for trivsel og læring, og han er opptatt av å se de sterke sidene hos hver elev. For Ludvig er det enkelt – det handler om å gjøre matematikkfaget mer tilgjengelig, nyttig og praktisk

Ludvig Vea måler lengden på en planke, sammen med en elev.   - Klikk for stort bildeEn av elevene i klasse 1BAA i gang med praktisk arbeid og matte. Det er slik Ludvig Vea liker å drive undervisning - praktisk og der kunnskapen brukes. Elin Sæterøy Salvesen    – Matematikk er et verktøyfag som skal brukes i samfunnet. De fleste fagdisipliner bruker matematikk på en eller annen måte. Me må lære elevene å se sammenhengen mellom teori og praksis og lære de å anvende matematikken. Derfor tilrettelegger me for praktiske yrkesretta prosjekt der matematikk er en naturlig del av opplæringen. Søkelyset er på den matematikken som må mestres når de skal løse praktiske utfordringer i faget. Me har flytta matematikken inn på verksted og ut på arbeidsplassen. Det er der den beste læringen foregår. Elevene har jo brukt for den. Når elevene ser nytten gir det lærelyst, og når regnearbeidet blir praktisk og yrkesrettet, blir forståelsen, interessen og læringsutbytte større. Det gir gode fagarbeidere, ivrer Vea.

Og en kommentar har festet seg, legger han smilende til,
– Det var en elev som en gang utbrøt: Nå lærer me matematikk uten å merke det……

Digital prisutdeling

Prisen deles ut av Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby torsdag 22. april klokken 12.00: Prisutdelingen skjer i en digital seremoni som strømmes direkte

I forbindelse med utdelingen holder Ludvig Vea et innlegg der han deler sine erfaringer og arbeid.
Holmboesymposiet er gratis, men krever påmelding.

Kort om Holmboeprisen

  • Holmboeprisen er oppkalt etter Bernt Michael Holmboe, læreren til den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel.
  • Prisen er på 100 000 kroner og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole.
  • Prisen ble opprettet i 2005 av Norsk matematikkråd.
  • Priskomiteen består av fem personer som har vurdert nominasjoner som er sendt inn fra lærerorganisasjoner, matematikkdidaktiske miljøer og fra universitetsmiljøene.