Lærebedrifter kan søke om støtte til å fullføre opplæring eller ta inn flere lærlinger

Elisabeth Tønnessen Konsekvenser av Covid 19-pandemien: Rogaland fylkeskommune har fått penger som skal bidra til at lærebedrifter som på grunn av pandemien ikke er i stand til å ta inn lærlinger/lærekandidater eller som har utfordringer med å fortsette opplæringen, skal bli i stand til det.

Elever som går i Vg3 fagopplæring i skole og fagbrev på jobb-kandidater er ikke omfattet av denne ordningen, målet skal være kontrakt i bedrift.

Lærebedrifter kan søke om følgende tiltak:

 1. Tiltak/støtteordninger som kan bidra til å fullføre lærekontrakter og opplæringskontrakter: Godkjente lærebedrifter og opplæringskontor som har hatt reduserte muligheter for å gi full opplæring i forbindelse med manglende oppdragsmengde, permitteringer osv. på grunn av covid-19-pandemien, kan søke om midler for å fullføre opplæring ved forlengelse av læreforholdet i inntil tre måneder. Tildelte midler kan benyttes både som lønnstilskudd eller opplæringstiltak.

Søknaden må inneholde:

 • begrunnelse for manglende opplæring
 • ved permittering må varsel/bekreftelse legges ved
 • plan for planlagt opplæring
 • budsjett for opplæringskostnader i forlenget periode
 1. Tiltak/støtteordninger til arbeidet med å formidle gjenstående søkere til læreplass: Godkjente lærebedrifter og opplæringskontor som kan bidra med å ta inn gjenstående søkere til læreplass, kan søke om midler.

Søknad må inneholde bekreftelse på at det er mulighet for læreplass samt forklare hvorfor det i dette spesifikke tilfellet er behov for ekstra midler for å inngå lærekontrakt.

 1. Tiltak/støtteordninger som kan stimulere lokalt næringsliv eller opplæringskontorer til å senke terskelen for å ta inn gjenstående søkere til opplæringskontrakt: Godkjente lærebedrifter, opplæringskontor som signerer opplæringskontrakt for kandidater med opplæringsrett kan søke om økt støtte. Tiltak for lærekandidater må være etablert i samarbeid med ansvarlig rådgiver i fylkeskommunen, kontakt Inga Sandnes: inga.sandnes@rogfk.no

Konsekvensene av Covid-19 kan være ulike i den enkelte bedrift eller bransje. Fylkesrådmannen har satt opp kriterier for tiltak vi ser behov for, men åpner for å motta søknad om andre tiltak som bidrar til læreplasser, slik at flere får fullført sin videregående opplæring.

Hvem kan søke?

 • Opplæringskontor
 • Selvstendige lærebedrifter.

Opplæringskontor må sende inn søknad på vegne av sine medlemsbedrifter.

Alle søknader må inneholde:

 • Bedriftens navn
 • Kandidatens navn
 • Kandidatens fødselsdato
 • Lærefag
 • Søknad som forklarer planlagte tiltak
 • Relevante vedlegg (se punkt om aktuelle tiltak)

Send søknad med vedlegg via eDialog og merk med: Søknad om tiltaksmidler Covid-19 v/Hege Svendsen.

Søknadsfristen er 24. september. Det er et krav fra Rogaland fylkeskommune om at det rapporteres på tildelte midler.