– Kunstig intelligens gir muligheter

Elevene Petter og Nathaniel fra Sauda videregående skole mener at det å løse oppgaver med kunstig intelligens, er fremtiden. Nå har elevene fått en veileder for bruk av KI.

To elever fra Sauda videregående skole. - Klikk for stort bildeVg1-elevene Petter Hauge Løyning og Nataniel Seltveit fra Sauda videregående skole.

– Vi mener kunstig intelligens har kommet for å bli, fordi det åpner for utrolig mange muligheter i skolehverdagen, sier Nathaniel Olsen Seltveit. 

Han forteller at han bruker kunstig intelligens (KI) for å løse skoleoppgaver. Det gjør også klassekamerat Petter Hauge Løyning, og begge er sikre på at KI er noe de vil bruke mer av fremover. Petter og Nathaniel har nylig fått dele KI-erfaringene sine på en fagsamling for lærere i Rogaland.

Har utviklet egen praterobot

Sammen med Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) har fylkeskommunene utviklet et nytt verktøy for kunstig intelligens som brukes i skolene. En praterobot er noe annet enn en søkemotor. En praterobot er en maskin som elever og lærere kan kommunisere med, gjennom sitt naturlige språk. Man kan stille spørsmål og gi instrukser, og prateroboten vil svare. Roboten ble tatt i bruk i undervisning i november. 

En kvinne og en mann på en messe for skoleansatte. - Klikk for stort bildeInger Gilje Sporaland og Johannes Leiknes Nag.

Utforsker teknologien sammen 

– At vi har vår egen praterobot gjør at elever, og de som underviser, utforsker teknologien sammen, forteller Johannes Leiknes Nag, spesialrådgiver i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. 

– Vi har vært opptatt av å få på plass en løsning som ivaretar personvernet til elevene, sier han.

Sammen med Inger Gilje Sporaland, lærer ved Vågen videregående skole og ansatt i NDLA hadde spesialrådgiver Johannes Leiknes Nag i opplæringsavdelingen presentasjon under erfarings- og delingssamlingen på Vågen videregående skole tidligere i april.

Informasjon om prateroboter og kritisk bruk

Sparer tid

Elevene ved Sauda videregående skole har brukt KI i engelskundervisningen. De har fått bryne seg på hvordan de skal fôre prateroboten på en måte som hjelper dem å løse oppgaver, og spare tid.

– Jeg bruker kanskje en halvtime eller en time mindre, når jeg bruker kunstig intelligens, sier Petter Hauge Løyning. 

– Viktig å være skeptisk

Nylig gjennomførte NDLA en undersøkelse ved flere videregående skoler i landet om bruk av prateroboten. Hovedfunnene fra svarene til elevene var at: 

  • litt over halvparten av elevene har ikke fått opplæring om bruk av KI,
  • noen bruker prateroboter istedenfor å søke etter informasjon på nett,
  • mange av elevene mener det er viktig å være skeptisk og sjekke med andre kilder, og
  • noen mener de blir mindre trent i å løse oppgaver. 

Veileder for bruk av KI

For å gi råd til lærere og elever om bruk av kunstig intelligens har Rogaland fylkeskommune utviklet en egen veileder. Den er utviklet av en egen tverrfaglig arbeidsgruppe med konkrete tips og råd. 

Les mer om hvordan Rogaland fylkeskommune jobber med KI i skolene