Kunstig intelligens (KI) i skolene

KI kan hjelpe både lærere og elever på ulike måter, og slike tjenester kommer til å være en naturlig del av hverdagen til mange av elevene når de kommer ut i arbeidslivet.

Vi vil at du skal bli god i å bruke kunstig intelligens, og vi vil at du skal: 

  • Reflektere kritisk rundt bruken
  • Vite hvilke muligheter som finnes
  • Lære hvordan du kan lage gode spørsmål og instruksjoner til kunstig intelligens
  • Skjønne hva verktøyene er gode på - hva er de dårlige på?
  • Reflektere over hvilke etiske og samfunnsmessige utfordringer KI fører til

NDLA (ndla.no) har lansert en trygg og sikker praterobot som elevene og de ansatte har lov å bruke i læringsarbeidet. ChatGPT og lignende tjenester oppfyller ikke personvernkravene fordi samtalehistorikken blir lagret hos leverandør, underleverandører og tredjeparter, og de deler personopplysninger.