Høyere karaktersnitt på studieforberedende program

Elever i klasserom - Klikk for stort bildeKarakterkravet øker på studieforberedende program. Samtidig har ambulansefag, dans, flyfag og maritim elektriker høyest snitt. Det viser ferske inntakstall.

Flere studieforberedende program krever høyere karaktersnitt sammenlignet med i fjor. Ved de mest søkte skolene må man ha minst 45 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak ved flere av tilbudene på Vg1.

– Det er ikke usannsynlig at avlysning av eksamen har hatt positiv innvirkning på søkernes karaktersnitt de to siste årene. Muligheter for tilleggspoeng bidrar også til å dra opp snittet til Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Innenfor yrkesfaglige program på Vg1 er det mindre endringer i inntakskravene fra i fjor. Det kreves fortsatt opp mot 40 karakterpoeng ved flere skoler dersom man vil gå på elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag eller informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Hard konkurranse om plassene

Enkelte programområder på Vg2 elektro og datateknologi har et inntakskrav på drøyt 45 karakterpoeng. Aller hardest konkurranse er det nok en gang om de 15 plassene på Vg2 ambulansefag i Sauda, hvor sist inntatte har 55 karakterpoeng. Vg1 dans ved Stavanger katedralskole, Vg2 flyfag ved Sola vgs og Vg3 maritim elektriker ved Karmsund vgs krever alle over 51 karakterpoeng i første inntak.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er som vanlig oversøkt, og det gjenspeiles i relativt høye karakterkrav for å være sikret plass. Ved Strand vgs og Ølen vgs må man ha henholdsvis 48,6 og 47,1 karakterpoeng i første inntak.

De fleste får første ønske oppfylt

18 164 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 2022/2023. Drøyt 1 200 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. Nærmere 23 500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er rundt 500 flere enn i fjor.

15 398 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer rundt 85 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. 1 509 har fått tilbud på ønske nummer to og 766 på ønske nummer tre. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

  • de har søkt tilbud de ikke er kvalifisert for.
  • de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag.
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.

2 500 har læreplass som første ønske

Mer enn 2 500 søkere har læreplass som første ønske, og det er på nivå med fjoråret. De som ikke får læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Forutsetningen er at de har opplæringsrett og er kvalifiserte for å fortsette på neste nivå. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring etter 1. september.

Ikke fått tilbud ennå?

1 050 søkere med opplæringsrett står på venteliste etter første inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

  • 495 til Vg1
  • 315 til Vg2
  • 240 til Vg3

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntak i månedsskiftet juli/august og frem mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.

Programområder med mange søkere

Flere programområder har lange ventelister. Etter andre inntak i månedsskiftet juli/august vil karakterkravet være litt lavere ved enkelte skoler. Eksemplene under viser karakterpoeng for sist inntatte i første inntak:

Inntakstall 2022
Tilbud Skole Poeng siste inntatte
Vg1 dans Stavanger katedralskole 51,2
Vg1 musikk Stavanger katedralskole 47,4
Vg1 drama Stavanger katedralskole 46,7
Vg1 studiespesialisering St. Olav 46,4
Vg1 studiespesialisering St. Svithun 45,4
Vg1 studiespesialisering Hetland 44,5
Vg1 studiespesialisering Sandnes 42,1
Vg1 studiespesialisering  Stavanger katedralskole 42
Vg1 idrettsfag St. Svithun 46,1
Vg1 idrettsfag Sandnes 45
Vg1 idrettsfag Jåttå 42,9
Vg1 kunst/design/ark. Vågen 46,2
Vg1 kunst/design/ark. Haugaland 41,3
Vg1 kunst/design/ark. Bergeland 39,3
Vg1 medier/kommunikasjon Vågen 47,1
Vg1 medier/kommunikasjon Hetland 41,7
Vg1 medier/kommunikasjon Bergeland  40,5
Vg1 bygg- og anleggstekn. Jåttå 38,6
Vg1 elektro og datateknologi Jåttå 41,2
Vg1 elektro og datateknologi Gand 40,3
Vg1 elektro og datateknologi Ølen 40
Vg1 elektro og datateknologi Sola 39,3
Vg1 elektro og datateknologi Karmsund 38
Vg1 teknologi og industrifag Stvgr. offshoretekn. skole 39,5
Vg1 teknologi og industrifag Bryne 37,5
Vg1 helse/oppvekst studforb. Bergeland 45
Vg1 helse- og oppvekstfag Jåttå 40
Vg1 helse- og oppvekstfag Karmsund 37,7
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Haugaland 40
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Vågen 39,7
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Gand 39
Vg2 realfag St. Olav 42,2
Vg2 realfag St. Svithun vgs 41,1
Vg2 realfag Skeisvang 41
Vg2 språk, samf. og økonomi Stavanger katedralskole 44,4
Vg2 språk, samf. og økonomi St. Olav 43,3
Vg2 flyfag Sola 51,4
Vg2 elenergi Gand 45,7
Vg2 elenergi Jåttå 44,3
Vg2 automatisering Jåttå 45,7
Vg2 automatisering Gand 45,7
Vg2 anleggsteknikk Øksnevad 37,5
Vg2 betong og mur Gand 37,1
Vg2 betong og mur Bryne 37,1
Vg2 kjemiprosess- og lab.fag Karmsund 40
Vg2 kjemiprosess- og lab.fag Stvgr. offshore tekn. Skole 37,5
Vg2 brønnteknikk Stvgr. offshore tekn. skole 38,6
Vg2 industriteknologi Bryne 37,5
Vg2 ambulansefag Sauda 55
Vg2 hudpleie Jåttå 45
Vg2 helsearbeiderfag Gand 41,3
Vg2 helsearbeiderfag Jåttå 41,3
Vg2 helseservicefag Bergeland 37,5
Vg2 fiske og fangst Strand 44,3
Vg3 anleggsmaskinmek. Øksnevad 45
Vg3 automatisering Gand 45
Vg3 automatisering Jåttå 45
Vg3 maritim elektriker Karmsund 51,7
Vg3 studieforb. naturbruk Strand 45
Vg3 påbygg Strand 48,6
Vg3 påbygg Ølen 47,1
Vg3 påbygg Bryne 45,7
Vg3 påbygg Jåttå 42,9
Vg3 påbygg Kopervik 41,4
Vg3 påbygg Gand 41,3
Vg3 påbygg Haugaland 38,9
Vg3 påbygg Dalane 38,8
Vg3 påbygg Randaberg 38,6
Vg3 påbygg Vardafjell 36,3

Husk svarfristen 12. juli!

Tirsdag 5. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket. Alle må svare ved å logge seg på www.vigo.no med MinID. Svarfristen er 12. juli kl. 23.59. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass.  Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak, som er i månedsskiftet juli/august. Det er først da det skjer endringer i ventelistene.