Hjelper elever med stress, depresjon og karakterpress

Hver høst besøker helsesykepleier, sosialrådgiver og psykolog i Rogaland fylkeskommune vg1-klasser for å informere og svare på anonyme spørsmål om psykisk helse.

Tre damer står ved tavle i klasserom. - Klikk for stort bildeHelsesykepleier, Aslaug Synnøve Sandanger, psykologspesialist, Stine Svardal og sosialrådgiver Elisabeth Bø er på besøk på St. Olav videregående skole for å snakke om psykisk helse. Maren Ege Tjoflåt

– Det er ikke alle som er komfortable med å snakke sine egne problemer. ­Da er det greit å kunne stille anonyme spørsmål, slik vi gjorde da VIP var på besøk, sier elev på St. Olav videregående skole, Skylass Thang.

Positivt effekt

Seks jenter sitter i trapp. - Klikk for stort bildeStella Reynier, Selma Bergslien, Live Hylland, Skylass Thang, Leonora Rødal Tiller og Hanna Nilsen har akkurat hatt undervisningstime med «VIP snakk om det». Maren Ege Tjoflåt

Hun sitter sammen med venninnene utenfor klasserommet. De har akkurat fått informasjon og veiledning av helsesykepleier, sosialrådgiver og psykolog om psykisk helse gjennom det forskningsbaserte tiltaket, «VIP snakk om det». Tiltaket ble utviklet av Vestre Viken i 2000, og har siden den gang blitt brukt av flere videregående skoler i Rogaland.

– Studier viser positiv effekt ved at flere søker hjelp, reduksjon i angst og økt kunnskap om psykisk helse. Man fokuserer mye på hva man kan gjøre for å ta vare på seg selv. Det kan være enkle tiltak som det å få nok søvn, regelmessige måltider og et godt klassemiljø, sier psykologspesialist i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Stine Svardal.

– Alle opplever dårlige dager

Svardal er på besøk på St. Olav videregående skole for å svare på spørsmål som elevene har om psykisk helse. Besøket synes hun er en fin mulighet til å skaffe seg et inntrykk av hva som rører seg i skolen, hvordan klassemiljøet er og hva ungdommene til enhver tid er opptatt av. Dette hjelper henne under både individuelle samtaler med elever, men også i veiledningen av lærere og rådgivere.

Dame i gang på skole. - Klikk for stort bildePsykologspesialist i PPT, Stine Svardal, synes ungdommen er stiller gode og reflekterte spørsmål. Maren Ege Tjoflåt

– Det er ikke bare syke elever som har dårlige dager. Vi har alle slike dager inn i mellom. Derfor er det viktig å bidra til at elever blir mer bevisst på sin egen psykiske helse og hvordan de skal ta vare på den, sier Svardal.

Anonyme spørsmål

Flere av de anonyme spørsmålene som har kommet inn i forkant av undervisningen handler om depresjon, stress, angst og søvn: Kan man være født med depresjon? Hvor mye søvn bør man få? Hvordan takle stress? Hvordan være en god venn når de har det vanskelig?

– Jeg har lært at for å være en god venn så trenger man ikke være å psykologen deres. Men du kan heller vise at du er der for dem og gi dem råd om at de kan ta kontakt med psykolog at det ikke er en dårlig ting, sier elev på St. Olav videregående skole, Selma Bergslien.

– Det er bare å vise at man er her for dem. Det er ikke sikkert de vil snakke om det, men at du får dem til å le og er med dem, sier Live Hylland.

– Det er ikke alltid man trenger å si noe, men så lenge man er der og viser at man bryr seg, legger Leonora Rødal Tiller til.

Flere tar kontakt

Helsesykepleier, Aslaug Synnøve Sandanger, merker at besøkene i klassene hjelper. Det er flere som tar kontakt med henne.

– Jeg synes det er kjekt å snakke med ungdommene. De bryr seg om hverandre og viser det. De vil ha et godt klassemiljø, og kjenne på at alle er inkludert, sier Sandanger.

Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med sosialrådgiver eller helsesykepleier på din skole, eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

VIP Snakk om det

Bakgrunn og målsetting

VIP-prosjektet startet som et prosjekt i år 2000. ​Unge medlemmer av Brukerrådet ved daværende Blakstad sykehus i Asker (nå Brukerutvalget i Vestre Viken) fortalte at de hadde opplevd mye uvitenhet i forhold til psykiske lidelser i perioden før de fikk behandling. Dette førte til at Brukerrådet la frem et forslag for direktøren om at Blakstad sykehus burde gjøre noe med dette problemet. Det ble foreslått å gi mer informasjon om psykiske lidelser i skolen. Pasientene mente at hvis de hadde fått slik informasjon før de ble syke, så ville de ha vært mer oppmerksomme på de begynnende problemene, og de ville trolig ha søkt hjelp langt tidligere. 

Programmet ble så utviklet av Brukerrådet og fagpersoner innen psykisk helse under ledelse av programmets grunnleggere Mona Vangsnes Lien og Anne Gro Tvedt. I dag gjennomfører omlag 120 videregående skoler VIP Snakk om det årlig. ​

Målgruppe

Vg1-elever, lærere og lokale ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. Samtlige av skolens ansatte får tilbud om kompetanseheving innen fagområdet Ungdom og psykisk helse.

Hovedmål

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Les mer om prosjektet VIP Snakk om det her