Den årlige utdelingen av fag-, svenne- og kompetansebrev er dessverre avlyst

 Hvert år samler vi alle lærlinger og lærekandidater for å feire at de har fullført utdanningen. Utdelingen for 2020 og arrangementene i Stavanger og Haugesund i februar 2021 er dessverre avlyst. Vi sender fag- svenne- og kompetansebrevet til hver enkelt.

Det er det pågående korona-utbruddet som er årsaken til at utdelingen er avlyst.

Når får du fag-, svenne-, og kompetansebrevet?

Alle lærlinger og lærekandidater, som har bestått fag-,svenne- eller kompetanseprøven og fullført læretiden innen utgangen av 2020, får dokumentasjonen sendt per post.
Du får fag-, svenne- og kompetansebrevet ditt innen utgangen av mars 2021. 

Vi må sende direkte til deg

Vi har ikke anledning til å sende fag-, svenne- og kompetansebrevene til opplæringskontorer, lærebedrifter eller kommuner. Brevene må vi sende til hver enkelt kandidat. Grunnen er at fag-,svenne- og kompetansebrev er et verdidokument. 

I begynnelsen av februar (2021) sender vi en e-post eller SMS til alle vi skal sende fag-, svenne- og kompetansebrevet til, og der vi ber om at du bekrefter din riktige bostedsadresse.