Bærekraftig boligforsyning i Rogaland

Veilederen viser hvordan kommuner kan jobbe systematisk og kunnskapsbasert for å utforske fremtidige boligbehov og lage gjennomførbare planer for boligforsyning. 

Les veileder for bærekraftig boligforsyning (PDF, 4 MB)

Arealplanlegging på jærsk

Veilederen forklarer hvordan kommunen kan gå frem for å lage arealstrategi og sette kommunalt jordvernmål i kommuneplanen. Veilederen viser også hvordan arealregnskap kan brukes til dette arbeidet.

Les veileder for arealplanlegging (PDF, 5 MB)

Bymessig fortetting på jærsk

I tillegg til å gi inspirasjon til arbeidet med by- og tettstedsutvikling, bidrar veilederen til å forklare hvordan retningslinjene om stedsforming, bokvalitet og uteområder i regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (2020) kan følges opp gjennom videre planlegging i kommunene.

Les veileder for bymessig fortetting (PDF, 26 MB)

Til toppen