Pålitelige kartdata, analyser og statistikk

Pålitelige kartdata, statistikk og analyser er viktig for kunnskapsbasert forvaltning og et åpent demokrati.

Vi skal levere et regionalt kunnskapsgrunnlag som bygger på en helhetlig statistikk- og analyseproduksjon. Regionale kunnskapsgrunnlag med dybdeanalyser vil i økende grad være avgjørende for utviklingen av regional politikk. Fylkeskommunene skal bidra til kunnskaps- og kompetanseheving som grunnlag for politikkutvikling og tjenesteproduksjon. Kart, statistikk- og analysearbeid er sentralt til dette arbeidet.