Fylkesdelplan for Preikestolområdet (1992)

Vedtatt i 1992. 

Fylkesdelplan for Preikestolområdet har som mål å finne balansen mellom bruk og vern av et viktig natur- og friluftsområde. Planen er 25 år gammel, men den legger føringer for utvikling som fremdeles er aktuelle. 

Planen la ikke minst grunnlaget for etablering av Stiftelsen Preikestolen. Stiftelsen har som formål å tilrettelegge for reiseliv, og utvikling av nærings- og friluftsaktiviteter i Preikestolområdet. Du finner mer informasjon om Stiftelsen Preikestolen på deres hjemmeside.

Planen finnes dessverre ikke i en søkbar, digital versjon, da den originale tekstfilen fra 1992 ikke finnes lenger. 

Dokumenter