Veikart for entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) skal inspirere barn og unge til å tenke nytt og skape verdi for andre. UE sitt samfunnsoppdrag er å være brobygger mellom skole og arbeidsliv og Rogaland fylkeskommune har som mål at alle elever skal møte entreprenørskap i utdanningen.

I 2022 vedtok fylkestinget "Veikart for entreprenørskap".

Planen, som gjelder for 2023 – 2026, skal bidra til å styrke skolens arbeid med entreprenørskap.

Veikartet legger vekt på å heve kompetansen hos lærere som skal arbeide med entreprenørskap som metode i undervisningen.

Entreprenørskapskompetanse er fagovergripende og åpner for tverrfaglighet, samarbeid, kreativitet, problemløsning og initiativ, i tråd med verdier og prinsipper i Fagfornyelsen.

Last ned "Veikart for entreprenørskap i den videregående utdanningen i Rogaland 2023-2026" inkludert kunnskapsgrunnlag (pdf).

Kontaktpersoner

Maria Aasbø

Daglig leder, Ungt Entreprenørskap Rogaland

E-post: maria.aasbo@ue.no

Mobil: 90 56 59 78

Live Hegelstad

Rådgiver, Rogaland fylkeskommune, opplæringavdelingen

E-post: live.hegelstad@rogfk.no

Mobil: 47 33 34 08