Veikart for entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) skal inspirere barn og unge til å tenke nytt og skape verdi for andre. UE sitt samfunnsoppdrag er å være brobygger mellom skole og arbeidsliv og Rogaland fylkeskommune har som mål at alle elever skal møte entreprenørskap i utdanningen.

I 2018 vedtok fylkestinget «Veikart for entreprenørskap».

Planen, som gjelder for 2019 – 2022, skal bidra til å styrke skolens arbeid med entreprenørskap.

Veikartet legger vekt på å heve kompetansen hos lærere som skal arbeide med entreprenørskap som metode i undervisningen.

Entreprenørskapskompetanse er fagovergripende og åpner for tverrfaglighet, samarbeid, kreativitet, problemløsning og initiativ, i tråd med verdier og prinsipper i Fagfornyelsen.

Et revidert veikart skal etter planen vedtas høsten 2022

Last ned "Veikart for entreprenørskap i den videregående utdanningen i Rogaland" (PDF, 2 MB)

Kontaktperson

Maria Aasbø

Daglig leder, Ungt Entreprenørskap Rogaland

E-post: maria.aasbo@ue.no

Mobil: 90 56 59 78

Til toppen