Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Rogaland fylkeskommune har laget felles retningslinjer i faget Yrkesfaglig fordypning. Retningslinjene skal være et felles utgangspunkt for organisering av faget og vil bidra til en mer enhetlig praksis med tanke på organisering, innhold, vurdering og dokumentasjon.

Kvaliteten på YFF fordrer et tett samarbeid mellom skole, opplæringskontor og bedrifter. Samarbeidsavtaler vil gi en bedre forutsigbarhet i tilbudet elevene får, og bidra til at arbeidslivet kan møte skolene med lik forventning til organiseringen av faget. 

YFF er faget hvor elevene på yrkesfag kan fordype seg i kompetansemål på Vg3. I samarbeid med bedrifter og opplæringskontor får man erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket man interesserer seg for. Gjennom samarbeid skaper man gjensidig forståelse og tilhørighet til et framtidig yrkesliv for den enkelte. YFF er et viktig springbrett for å få læreplass.  

Her får skolene og bedriftene noen felles prinsipper og føringer for planleggingen og gjennomføring av faget YFF.