Regional plan for Ryfylke 2017-2030

Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke har som formål å legge til rette for vekst og utvikling i Ryfylke. 

Planen inneholder mål og strategier, retningslinjer for den mer detaljerte kommuneplanleggingen, og et handlingsprogram med tiltak som blant annet omhandler transport og tettstedsutvikling. Hovedvekt er lagt på:

  • utvikling av attraktive tettsteds- og grendesenter
  • tilrettelegging for etablerte og nye næringer
  • bedring av tilbudet for gående og syklende
  • utvikling av busstransport og hurtigbåt
  • styrking av vedlikehold, trafikksikring og utbedringer av veinettet. 

Planen ble vedtatt i 2016.

Dokumenter